Un pueblo "pilotari" | A "pilotari" town

| VAL. | 

En Murla l'esport de la pilota valenciana es viu en cada raconet i és que la passió  d'aquest poble per aquestes tradicionals partides està ben arrelada des de finals del segle XIX. Però sobre tot destaca el sentiment de pertanença de tot un poble al Club de Pilota "Nel de Murla", aquest nom és degut a una de les grans estreles d'aquest esport José Vicente Riera Calatayud ( Murla, 1867 - Elx 1954) el Nel de Murla, aquest és considerat com el primer geni de la pilota valenciana. Amb 23 anys ja s'anunciava com a cap de cartell al trinquets de Pelayo i de Juan de Mena (València) i també atreia centenars d'aficionats en les partides de llargues i de la galotxa al carrer, on les apostes eren un sobresou important. La Federació de Pilota Valenciana concedí, a títol pòstum, el 1987, la Insígnia d'or en la seua memòria. I cada 4 d'agost en la "Festa del Nel" a Murla els jugadors li reten una corona de llorer com a homenatge.

Però la gran aportació del Nel a la pilota valenciana va ser la introducció de la corda central als trinquets, el 1910. Fins aleshores s'hi jugava a ratlles, amb la consegüent polèmica en molts quinzes. Amb la xarxa, s'anul·laven les ratlles i es dividia la canxa en dos meitats, la qual cosa afegí claredat a les puntuacions i plasticitat a l'estil de joc.

La pilota als carrers de Murla | La pilota en las calles de Murla 

Nel de Murla

| CAS.|

En Murla el deporte de la pelota valenciana se vive en cada rincón y es que la pasión de este pueblo por estas tradicionales partidas está bien arraigada desde finales del siglo XIX. Pero sobre todo destaca el sentimiento de pertanença de todo un pueblo en el Club de Pelota "Nel de Murla", este nombre se debe a una de las grandes estrellas de este deporte José Vicente Riera Calatayud (Murla, 1867 - Elche 1954) el Nel de Murla, este es considerado como el primer genio de la pelota valenciana. Con 23 años ya se anunciaba como cabeza de cartel en el trinquetes de Pelayo y de Juan de Mena (Valencia) y también atraía centenares de aficionados en las partidas de largas y de la galotxa en la calle, donde las apuestas eran un sobresueldo importante . La Federación de Pelota Valenciana concedió, a título póstumo, en 1987, la Insignia de oro en su memoria. Y cada 4 de agosto en la "Fiesta del Nel" en Murla los jugadores le rinden una corona de laurel como homenaje

 

Pero la gran aportación del Nel a la pelota valenciana fue la introducción de la cuerda central los trinquetes, en 1910. Hasta entonces se jugaba a rayas, con la consiguiente polémica en muchos quinces. Con la red, se anulaban las rayas y se dividía la cancha en dos mitades, lo que añadió claridad a las puntuaciones y plasticidad al estilo de juego.

| ENG.|

In Murla the sport of the Valencian ball is lived in every corner and it is that the passion of this town for these traditional games has been well established since the end of the 19th century. But above all, the feeling of pertanença of a whole town stands out in the "Nel de Murla" Ball Club, this name is due to one of the great stars of this sport José Vicente Riera Calatayud (Murla, 1867 - Elche 1954) on Nel Murla, this is considered the first genius of the Valencian ball. At 23 he was already announced as headliner in the Pelayo and Juan de Mena (Valencia) ratchets and also attracted hundreds of fans in the long and galotxa games in the street, where bets were an important bonus. The Federation of Valencian Ball granted, posthumously, in 1987, the Gold Badge in its memory. And every August 4 at the "Fiesta del Nel" in Murla the players pay him a laurel wreath as a tribute.

But the great contribution of the Nel to the Valencian ball was the introduction of the central rope the ratchets, in 1910. Until then it was played in stripes, with the consequent controversy in many quinces. With the net, the stripes were annulled and the court was divided into two halves, which added clarity to the scores and plasticity to the game style

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.