Vinos tradicionales | Traditional Wines 

Varietat Giró(Garnatxa)

Varietat Moscatell

| VAL. | El terme de Xaló està íntimament lligat als bancals de ceps. Un total de 538 ha. plantades, el que suposa més d'un 48 % dels cultius de secà del poble.

EL cultiu i fabricació del vi s'inicia ja des dels primers moments de l'Imperi Romà. En el cas de la Marina Alta, es conserva al jaciment iber de l'Alt de Benimaquia el primer centre de producció vitivinícola (allà pel s. VII a.C. En el cas de Xaló, a més a més trobem un centre de producció d'àmfores del s.V a.C. Cosa que fa pensar que des d'aleshores fins als nostres dies els ceps han acompanyat aquestes terres.

Dues varietats són les més característiques i tradicionals de la zona. Per una banda, el moscatell d'Alexandria, és l'estendard més conegut amb el que es produeix principalment pansa i la coneguda mistela. D'altra banda el Giró o Gironet, conegut així a les illes i ací, més comunament anomenat Garnatxa.

Els ceps de moscatell sempre han sigut plantats a les planes més fèrtils i bones, mentre que la varietat Giró solien plantar-la en bancals de muntanya, més pedregosos i durs.

La vinya ha tingut moments daurats amb la pansa i moments de decadència amb la fil·loxera. A poc a poc el cultiu va anar minvant en gran part del territori però a Xaló ha perdurat i s'ha enfortit fins a l'actualitat. 

De la mà de 10 amics que allà pels anys 60, fundaren un celler cooperatiu del qual hui en són més de 400 socis. Així, foren capaços de situar al mapa global el poble de Xaló a través dels seus vins.

No has estat a Xaló si no has provat els seus brous així que a tastar s'ha dit ;)

On puc comprar vi a Xaló?​ - Consulta tots els punts fent CLIC ACÍ

Festa de la Verema al setembre a Xaló

Fiesta de la Vendimia en septiembre en Xaló 

Festa de la Verema al setembre a Xaló

Fiesta de la Vendimia en septiembre en Xaló 

| CAS. | El término de Xaló está íntimamente ligado a los bancales de vides. Un total de 538 ha. plantadas, lo que supone más de un 48 % de los cultivos de secano del pueblo.
El cultivo y fabricación del vino se inicia ya desde los primeros momentos del Imperio Romano. En el caso de la Marina Alta, se conserva el yacimiento íbero del Alto de Benimaquía, el primer centro de producción vitivinícola (allá por el s. VII a.C.). En el caso de Xaló además, encontramos un centro de producción de ánforas del s.V a.C. Cosa que hace pensar que desde entonces hasta nuestros días la viña ha acompañado estas tierras.
Dos variedades son las más características y tradicionales de la zona. Por un lado, el moscatel de Alejandría, es el estandarte más conocido con el que se produce principalmente pasa y la conocida mistela. Por otro lado Giró o Gironet, conocido así en las islas baleares y aquí, más comúnmente llamado Garnacha.
Las viñas de moscatel siempre han sido plantadas en las llanuras más fértiles y buenas, mientras que la variedad Giró solían plantarla en bancales de montaña, más pedregosos y duros.
La viña ha tenido momentos dorados con la pasa y momentos de decadencia con la filoxera. Poco a poco el cultivo fue menguando en gran parte del territorio pero en Xaló ha perdurado y se ha fortalecido hasta la actualidad. 
De la mano de 10 amigos que por los años 60 fundaron una bodega cooperativa, de la cual hoy son más de 400 socios. Ellos fueron capaces de situar en el mapa global el pueblo de Xaló a través de sus vinos.
No has estado en Xaló si no has probado sus caldos así que a probar se ha dicho ;)

Dónde puedo comprar vino en Xaló?​ - Consulta todos los puntos haciendo CLIC AQUÍ

INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA HACER UNA CATA DE VINO

Inclina a 45º la copa y observa su color. Cereza, frambuesa, dorados, carmesíes. 

Luego mueve la copa y observa las lágrimas, cuánto más lentas caigan las lágrimas más alcohol contiene.

Inclina a 45º la copa i observa el color. Cirera, gerd, daurats, carmesí. 

Després mou la copa i observa les llàgrimes, com més lentes caiguen les llàgrimes més alcohol conté.

Primero podemos oler el corcho, nos dará algunas pistas.

Sin remover la copa, olemos los aromas primarios, son los propios de la uva, frutal o vegetal.

Después removemos sólo un poco y volvemos a oler, ahora les toca a los aromas secundarios, son los propios de la fermentación del vino, los alcohólicos.

Por último removemos con más energía y olemos los aromas terciarios o 'Bouquet', son más difíciles de notar, olor a madera, torrefactos, frutos secos, roble, etc.

Primer podem olorar el suro, ens donarà algunes pistes.

Sense remoure la copa, olorem les aromes primàries, són els propis del raïm, fruita o vegetal.

Després movem només un poc i tornem a olorar, ara els toca a les aromes secundàries, són els propis de la fermentació del vi, els alcohòlics.

Finalment remenem amb més energia i notem les aromes terciàries o 'Bouquet', són més difícils de notar, olor de fusta, torrefactes, fruits secs, roure, etc.

Esta fase es la más completa y compleja. Primero pasaremos por toda la boca el vino buscando todos los gustos (dulce, salado, amargo y ácido. 

Después notaremos la textura, terciopelo, satén o  seda.

Pasamos a lo que los expertos llaman la via retro nasal y por último notamos el final del vino, puede ser un vino corto o muy largo ( si dura en nuestra boca la sensación durante 9 o 12 segundos).

Aquesta fase és la més completa i complexa. Primer passarem per tota la boca el vi buscant tots els gustos (dolç, salat, amarg i àcid).

Després notarem la textura, vellut, setí o seda.

Passem al que els experts anomenen la via retro nassal i finalment notem el final del vi, pot ser un vi curt o molt llarg (si dura en la nostra boca la sensació durant 9 o 12 segons).

Fotografia antiga d'autobús amb turistes arribant a la Cooperativa

Fotografía antigua de autobús llegando a la Cooperativa

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.