top of page

Parque Botánico | Botanical Park

Beniglembla_parque_y_muro_de_contención-
Benigembla.png
Picant carreus - Picando sillares
00:0000:00
puntero.jpg

Mur de contenció | Muro de contención | Retaining wall

| VAL. | Per tal de conèixer bé el projecte del parc botànic i el germen de la seua posterior construcció, ens hem de remuntar al segle XX i situar-nos en el context de les històriques crescudes del riu Xaló-Gorgos.

 

Com és sabut, la comarca de la Marina Alta es troba en un dels nuclis pluviomètrics més importants a terres valencianes el què ha comportat nombroses riuades al llarg del segle XX, sent el riu Xaló-Gorgos un dels protagonistes indiscutibles. Concretament fou l'ocorreguda en octubre del 1957 la que promulgà l'alçament del mur de contenció i protecció que vegem a la vorera del riu al pas per Benigembla. El principal benefactor de la construcció del mur del Ribàs fou Baldomero Vega de Seoane era un representant en la Diputació d'Alacant del partit de José Canalejas.

Aquest mur, alçat en pedra picada, ha estat símbol de la població des de la seua construcció. Tant, que fins i tot forma part de l'escut. A l'emblema de Benigembla podem veure a mode de símbol les ones del riu Gorgos colpejant el mur del Ribàs.

Actualment es porta a terme un projecte de recuperació de l'entorn que l'envolta, a través de la creació d'un parc botànic format majoritàriament per espècies de bosc caducifoli. 

Beniglembla_parque_y_muro_de_contención-

| CAS. | Para conocer bien el proyecto del parque botánico y el germen de su posterior construcción, nos tenemos que remontar al siglo XX y situarnos en el contexto de las históricas crecidas del río Xaló-Gorgos.
 

Cómo es sabido, la comarca de la Marina Alta se encuentra en uno de los núcleos pluviométricos más importantes de tierras valencianas, lo que ha conllevado numerosas riadas a lo largo del siglo XX, siendo el río Xaló-Gorgos uno de los protagonistas indiscutibles. Concretamente fue la ocurrida en octubre del 1957 la que promulgó el alzamiento del muro de contención y protección que vemos a la ribera del río a su paso por Benigembla. El principal benefactor de la construcción del muro del Ribàs fue Baldomero Vega de Seoane, un representante en la Diputación de Alicante del partido de José Canalejas.

Este muro, levantado en piedra picada, ha sido el símbolo de la población desde su construcción. Tanto es así, que incluso forma parte del escudo. En el emblema de Benigembla podemos ver, a modo de símbolo, las olas del río Gorgos golpeando el muro del Ribàs.


Actualmente se lleva a cabo un proyecto de recuperación del entorno que lo rodea, a través de la creación de un parque botánico formado mayoritariamente por especies de bosque caducifolio. 

Beniglembla_parque_y_muro_de_contención-

| ENG. | In order to get to know the botanic  park's project and the germ of its later construction, we must go back to the 20th century and overlook the context of the swellings of the Xaló-Gorgos River. 

 

As we know, the region of La Marina Alta is one of the most important rainfall epicenters in Valencian lands, which has led to numerous floods throughout the 20th century, being the Xaló-Gorgos river one of the undisputed protagonists. Specifically, the swelling that happened in October 1957 accelerated the rise of a retainment wall of protection, known as the wall of Ribàs, that we see on the side of the river in Benigembla. The main benefactor of the construction was Baldomero Vega de Seoane, a political representative in the Diputació d’Alacant, from the party of José Canalejas. 

 

This wall made of bare stone has been a symbol of the town since it was built. It is also represented in the town’s coat of arms: the waves of the Gorgos river striking the Ribàs wall. 


There is a project for the recovery of the Ribàs’ surrounding area, based on the creation of a botanical garden formed mainly by deciduous forest species.

640px-Escut_de_Benigembla.svg.png

Escut oficial de Benigembla | Escudo oficial | Benigembla's badge

Benigembla.png
bottom of page