top of page

Reloj de Sol | Sundial

Beniglembla iglesia y reloj de sol-8.jpg
Benigembla.png
So del temps modern - Sonido del tiempo moderno
00:00 / 00:00
Benigembla.png

Tempus fugit

| VAL. | Com i que és un rellotge solar? Si fixem la vista en la façana principal de l'església de Benigembla, podrem observar-ne un de ben bonic. 

Els rellotges solars foren una de les primeres ferramentes dels astrònoms per a mesurar el pas del temps. Però fou amb l'arribada del cristianisme i la construcció d'esglésies arreu dels pobles de la comarca, quan comença la seua generalització. Així, seran els mateixos clergues els que controlaran el ritme de les hores; el so de les campanes acompanyat sempre per l'ombra del gnòmon sobre la façana marcaran les hores del dia. La frase inscrita de l'any 1994 diu: "Alabat siga Déu totes les hores del dia'.

Aquest rellotge de Sol té un funcionament aparentment simple: un bastó, anomenat gnòmon, projecta la seva ombra sobre una superfície marcada amb unitats de temps. A mesura que la Terra es mou sobre el seu eix, l'ombra del bastó va marcant l'hora solar.

 

Però per tal d'arribar al coneixement i posada en funcionament d'aquest rellotge seran necessàries algunes nocions d'orientació.

T'atreveixes a construir un rellotge de Sol tan sols amb un pal i pedres?

pedres de riu.jpg

¿Te atreves a construir un reloj de Sol solo con un palo y piedras?

rellotge de sol.jpg

Do you dare to build a Sundial only with a stick and stones?

canya.jpg

| CAS. | Como y que es un reloj solar? Si fijamos la vista en la fachada principal de la iglesia de Benigembla, podremos observar uno de muy bonito. 

Los relojes solares fueron una de los primeros aperos de los astrónomos para mesurar el paso del tiempo. Pero fue con la llegada del cristianismo y la construcción de iglesias en todo los pueblos de la comarca, cuando empieza su generalización. Así, serán los mismos clérigos los que controlarán el ritmo de las horas; el sonido de las campanas acompañado siempre por la sombra del gnomon sobre la fachada marcarán las horas del día.

Este reloj de Sol tiene un funcionamiento aparentemente simple: un bastón, llamado gnomon, proyecta su sombra sobre una superficie marcada con unidades de tiempos. A medida que la Tierra se mueve sobre su eje, la sombra del bastón va marcando la hora solar. 

Pero para llegar al conocimiento y puesta en funcionamiento de este reloj serán necesarias algunas nociones de orientación. 

La frase inscrita del año 1994 dice: "Alabado sea Dios todas las horas del dia'.

| ENG. | What is a solar clock? How does it work? We can see a beautiful one if we look at the main facade of the church of Benigembla.


Solar watches were one of the first tools used by astronomers to measure the passing of time. A more generalized used began with the arrival of Christianity and the construction of churches in the towns of the region. The clergy would control time and the passing of hours was announced by the sound of the bells. Every solar watch has a gnomon, in this case, it is in the main façade, and its shadow indicates the hours of the day. There is a phrase inscribed in 1994 says: "Praise God all the hours of the day."

 

This Sun clock has a seemingly simple mechanism: a cane, called gnomon, that projects its shadow on a surface marked with time units. As the Earth moves on its axis, the shadow of the cane sets the solar time.

Learning how a solar clock works entails some notions of orientation.

The inscribed phrase (of the year 1994) says: 'Praise be to God every hour of the day.

12.00 h - L'hora de l'Anglelus

Antigament es treballava de sol a sol, però  a les 12.00 h tot es parava al poble per a resar l'Angelus, aquest costum es transformà en un descans abans de l'hora del migdia, on fins i tot de vegades es prenien un aperitiu al bar.

Antiguamente  se trabajaba de sol a sol, pero a las 12.00 h todo se paraba en el pueblo  para rezar le Ángelus, esta costumbre se transformó en un descanso antes de la hora del mediodía, donde incluso a veces se tomaban un aperitivo al bar.

Benigembla.png

People worked from sun to sun some time ago, but at 12:00 a.m. everything stopped in the village to say the Angelus. This habit was transformed into a brew period of rest before lunchtime, when sometimes they even had a little snack at the bar.

CLICA SOBRE LA IMATGE PER DESCOBRIR QUÈ POTS PICAR PELS BARS DE BENIGEMBLA ;)

HAZ CLIC SOBRE LA IMAGEN PARA DESCUBRIR QUÉ PUEDES PICOTEAR POR LOS BARES DE BENIGEMBLA ;)

CLICK OF THE IMAGE TO DISCOVER WHAT CAN YOU EAT AT THE BARS OF BENIGEMBLA? ;)

bottom of page