top of page

La ruta de la pelota |

The route of the ball

ed888a69-a65f-4fd2-82ff-8d73a1d72974.jpg
logos i dibuixos (1).png

| VAL. | 

L'escorxador de Senija, ja desaparegut, era el lloc on es sacrificava i s'escorxava al bestiar, a pesar que el fort econòmic de la població era l'agricultura, aquesta activitat també formava part del dia a dia d'alguns senijers. El reflex d'aquestes activitats ha quedat patent en algunes de les tradicions culinàries que continuen reblint les cuines i els bars de la localitat.

Així com a menjars tradicionals podem trobar, les pilotes, el putxero, el torrat, el conill amb tomaca, la borreta de melva amb tomaca seca o el mullador de bull.

| CAS.|

El matadero de Senija, ya desaparecido, era el lugar donde se sacrificaba y despellejan al ganado, a pesar de que el fuerte económico de la población era la agricultura, esta actividad también formaba parte del día a día de algunos senijers. El reflejo de estas actividades ha quedado patente en algunas de las tradiciones culinarias que continúan rellenando las cocinas y los bares de la localidad.

 

Así como comidas tradicionales podemos encontrar, las pelotas, el puchero, el tostado, el conejo con tomate, la borreta de melva con tomate seco o el mullador de hervor.

| ENG.|

The slaughterhouse of Senija, which is no longer, was the place where cattle were slaughtered and skinned, despite the fact that the economic strength of the population was agriculture, this activity was also part of the daily life of some Senijers. The reflection of these activities has been evident in some of the culinary traditions that continue to fill the kitchens and bars of the town.

 

As well as typical foods, we find the balls, the hot pot, the toast, the rabbit with tomato, the borreta of melva  with dried tomato or the mullador de hervor.

logos i dibuixos (1).png

- ½ kg de carn picada
- Cansalada magrosa
- 2 ous
- Pa casolà remullat amb aigua i escorregut
- Pinyonets

- Llima ratllada
- Pebre negre

- Sal

- Julivert
- Fulles de col cuites

Pastem tots els ingredients junts amb la mà fins que queden ben mesclats.
Deixem reposar un poc, fem les pilotes i enrotllem amb la fulla de col.
Les fem coure amb caldo de putxero vora 30 minuts aprox.

4cf20df2-8f42-4727-bd7d-537484ce13a7.jpg
logos i dibuixos (1).png

- ½ kg de carne picada
- Tocino
- 2 huevos
- Pan casero remojado con
agua y escurrido
- Piñones

- Limón rallado
- Pimienta negra

- Sal

- Perejil
- Hojas de col cocidas

- ½ kg of minced meat
- Bacon
- 2 eggs
- Homemade bread soaked with water and drained
- Pine nuts
- Grated lemon
- Black pepper
- Salt
- Parsley
- Cooked cabbage leaves

Amasamos todos los ingredientes juntos con la mano hasta que queden muy mezclados.
Dejamos reposar un poco,hacemos las pelotas y las enrollamos con la hoja de col.
Las hacemos cocer con caldo de puchero 30 minutos aprox.

Knead all the ingredients togetherby hand until they are thoroughly mixed. Let the mixture rest for a while.Meanwhile, make the balls and roll them with the cabbage leaves. 

Cook them with stew broth for approximately 30 minutes.

arros amb fesols i naps

arros amb fesols i naps

conill amb tomaca

conill amb tomaca

mullador de pelleta

mullador de pelleta

coques variades al forn

coques variades al forn

bunyols de carabassa

bunyols de carabassa

bottom of page