La ruta de la pelota | The meatball route

| VAL. | 

L'escorxador de Senija, ja desaparegut, era el lloc on es sacrificava i s'escorxava al bestiar, a pesar que el fort econòmic de la població era l'agricultura, aquesta activitat també formava part del dia a dia d'alguns senijers. El reflex d'aquestes activitats ha quedat patent en algunes de les tradicions culinàries que continuen reblint les cuines i els bars de la localitat.

Així com a menjars tradicionals podem trobar, les pilotes, el putxero, el torrat, el conill amb tomaca, la borreta de melva amb tomaca seca o el mullador de bull.

| CAS.|

El matadero de Senija, ya desaparecido, era el lugar donde se sacrificaba y despellejan al ganado, a pesar de que el fuerte económico de la población era la agricultura, esta actividad también formaba parte del día a día de algunos senijers. El reflejo de estas actividades ha quedado patente en algunas de las tradiciones culinarias que continúan rellenando las cocinas y los bares de la localidad.

 

Así como comidas tradicionales podemos encontrar, las pelotas, el puchero, el tostado, el conejo con tomate, la borreta de melva con tomate seco o el mullador de hervor.

| ENG.|

The slaughterhouse of Senija, already disappeared, was the place where cattle were slaughtered and skinned, although the economic strength of the population was agriculture, this activity was also part of the daily life of some senijers. The reflection of these activities has been evident in some of the culinary traditions that continue to fill the kitchens and bars of the town.

 

As well as traditional foods we can find, the balls, the stew, the toast, the rabbit with tomato, the peel of sheep with dried tomato or the boiling muller.

- ½ kg de carn picada
- Cansalada magrosa
- 2 ous
- Pa casolà remullat amb aigua i escorregut
- Pinyonets

- Llima ratllada
- Pebre negre

- Sal

- Julivert
- Fulles de col cuites

Pastem tots els ingredients junts amb la mà fins que queden ben mesclats.
Deixem reposar un poc, fem les pilotes i enrotllem amb la fulla de col.
Les fem coure amb caldo de putxero vora 30 minuts aprox.

- ½ kg de carne picada
- Tocino
- 2 huevos
- Pan casero remojado con
agua y escurrido
- Piñones

- Limón rallado
- Pimienta negra

- Sal

- Perejil
- Hojas de col cocidas

- ½ kg of mince
- Tocino
- 2 eggs
- Homemade bread soaked in water and drained
- Pine nuts
- Grated lemon
- Black pepper
- Salt
- Parsley
- Boiled cabbage leaves

Amasamos todos los ingredientes juntos con la mano hasta que queden muy mezclados.
Dejamos reposar un poco,hacemos las pelotas y las enrollamos con la hoja de col.
Las hacemos cocer con caldo de puchero 30 minutos aprox.

Well mix all the ingredients together, by hand. When fully mixed make the meatballs and roll each one in a cabbage leaf.

Boil them in the “puchero”stock for approximately 30
minutes

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.