El lavadero nuevo | The new laundry

Aigua corrent| Agua corriendo

| VAL. | 

El llavador nou de Murla, està situat junt a la font, ha estat molt modificat al llarg de varies intervencions, l'última l'any 1997, deixant irreconeixibles algunes de les parts tradicionals d'un llavador.

El llavador, era el lloc de reunió femenina i el moment d'esbarjo, de fet era el lloc on més xafarderies es feien. Bona mostra del que diguem la trobem en expressions com "fer safareig" com a sinònim de xafardejar o l'expressió "No ho digues a ningú, perquè la gent de seguida fa safareig".

Al llavador hi havien una sèrie de normes no escrites que totes respectaven per igual i així aconseguien un bon funcionament de la instal·lació: les dones es repartien a dues vessants de la bassa. A una banda les dones que estaven utilitzant sabó i lleixius i a l'altra les que repassaven la roba. D'aquesta manera i a través de conductes diferents, l'aigua dels lleixius no es mesclava amb la neta.

Detall de la font

     Detalle de la fuente

          Source detall

| CAS.|

El lavadero nuevo de Murla, está situado junto a la fuente, ha sido muy modificado a lo largo de varias intervenciones, la última en 1997, dejando irreconocibles algunas de las partes tradicionales de un lavadero.

Era el lugar de reunión femenina y el momento de recreo, de hecho era el lugar donde más chismes se hacían. Buena muestra de lo que decimos lo encontramos en expresiones valencianas como "hacer safareig" como sinónimo de chismorrear o la expresión "No lo digas a nadie, porque la gente rápidamente hace safareig".

Al lavadero habían una serie de normas no escritas que todas respetaban por igual y así conseguían un buen funcionamiento de la instalación: las mujeres se repartían a dos vertientes de la balsa. A un lado las mujeres que estaban usando jabón y lejías y en la otra las que repasaban la ropa. De esta manera y a través de conductos diferentes, el agua de las lejías no se mezclaba con la limpia.

| ENG.|

Murla's new laundry, located next to the fountain, has been very modified throughout several interventions, the last one in 1997, leaving some of the traditional parts of a laundry unrecognizable.

 

Safareig is an Arabic word and it means water deposit. Every town had safareigs (both private and public) and they were generally formed by a central pool surrounded by stones slabs. Xalo’s safareig was destroyed in the 60s. The safareig was a women’s reunion place for laundry and recreation. By way of example, the expression “fer safareig”, means to gossip.

 

In the laundry room there were a series of unwritten rules that all respected equally and thus achieved a good operation of the installation: the women were divided into two slopes of the raft. On one side the women who were using soap and bleach and on the other the women who reviewed the clothes. In this way and through different ducts, the water from the bleach did not mix with the clean.

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.