top of page
Vista_de_Senija_des_del_Murtalet.JPG
logos i dibuixos (1).png

Entre Ceps i Serres   | Entre Viñedos y Sierras   | Between vineyards and mountains

| VAL. | 

La història del poble de Senija, com molts dels situats a la Vall del Pop, comença amb els àrabs. El seu nom Sinhadga es d'origen àrab, aquest assentament estava format per una tribu berberisca que va poblar la planícia de la petita muntanya en la qual avui en dia es situa el poble de Senija.

Com altres poblacions de l’antiga Corona d’Aragó va ser conquerida pel rei Jaume cap a l’11 de maig de 1244 i el 13 de maig de 1258 va ser lliurada a Pere Arlandis Cortés junt amb les baronies de Benissa, Murla i Parcent.

 

El 12 de juny de 1430 Joan I de Navarra i II d’Aragó, ven a Francesc Cornet la baronia de Senija apartant-la de Benissa i Calp. És en aquesta data quan Senija esdevé una baronia independent que passarà durant segles a ser propietat de diferents i importants famílies de la ciutat de València.

Al segle XVII Senija estava en mans de la família dels Zapata, cavallers mercaders. Després passarà en mans dels Bou de Peñarroya i els Escrivà. Ja el 1794 contava amb 121 famílies que es dedicaven principalment a l'elaboració de panses i raïm per a exportació.

El poble de Senija ofereix molts atractius que s'han de visitar, sent el MOS (Museu a l'aire lliure de Senija) una de les apostes més destacades de l'Ajuntament per dinamitzar el turisme cultural en el poble. Però els
paratges naturals de la Creueta, la cova de la Garganta, els marges de pedra seca, la seua arquitectura, els panells ceràmics religiosos, els riuraus i la seua gent són d'especial interès per als visitants, ja que podran gaudir de menjars típics com les famoses pilotes de putxero, els embotits, les coques i ls mulladors en un marc típicament mediterrani. Per això us convidem a passejar pels seus carrers i conversar amb la gent del poble, sobretot les nits d'estiu on a les portes de les cases trauen les cadires i plauen a la fresca.

Coneix Senija a través d'aquest vídeo promocional

Conoce Senija a través de este video promocional

Get to know Senija through this promotional video

logos i dibuixos (1).png

| CAS. |

La historia del pueblo de Senija, como muchos de los situados en el Valle del Pop, comienza con los árabes. Su nombre Sinhadga es de origen árabe, este asentamiento estaba formado por una tribu berbersica que pobló la planicie de la pequeña montaña en la que hoy en día se ubica el pueblo de Senija. 

 

Como otras poblaciones de la antigua Corona de Aragón fue conquistada por el rey Jaime I hacia el 11 de mayo de 1244 y el 13 de mayo de 1258 fue entregada a Pere Arlandis Cortés junto con los baronías de Benissa, Murla y Parcent .

 

El 12 de junio de 1430 Juan I de Navarra y II de Aragón, vendió a Francisco Cornet la baronía de Senija apartándola de Benissa y Calp. Es en esta fecha cuando Senija deviene una baronía independiente que pasará durante siglos a ser propiedad de diferentes e importantes familias de la ciudad de Valencia.


En el siglo XVII Senija estaba en manos de la familia Zapata, caballeros mercaderes. Después pasó a manos de los Bou de Peñarroya y los Escrivà. Ya en 1794 contaba con 121 familias que se dedicaban principalmente a la elaboración de pasas y uva para exportación.

El pueblo de Senija ofrece muchos atractivos que se deben visitar, siendo el MOS (Museo al aire libre de Senija) una de las apuestas más destacadas del Ayuntamiento para dinamizar el turismo cultural en el pueblo. Pero los parajes naturales de la Creueta, la cueva de la Garganta, los bancales de piedra seca, su arquitectura, los paneles cerámicos religiosos, los riuraus y su gente son de especial interés para los visitantes, ya que podrán gozar de comidas típicas como las famosas pelotas de puchero, los embutidos, las cocas y "el mullador" en un marco típicamente mediterráneo. Por eso os invitamos a pasear por sus calles y conversar con la gente del pueblo, sobretodo las noches de verano donde a las puertas de las casas sacan las sillas y disfrutan "a la fresca".

| ENG. | 

The history of the town of Senija, like many of those located in the Vall de Pop, begins with the Arabs. Its name, "Sinhadga" comes from Arabic lenguage. This settlement was formed by a berber tribe that populated the plains of the small mountain where the town of Senija is now situated.

Like other villages of the old Crown of Aragon, the king Jaume was conquered it around 11th May  1244. Then, on 13th May 1258, it was selled to Pere Arlandis Cortés, with the baronies of Benissa, Murla and Parcent.

 

On 12th June of 1430, Juan I of Navarra and II of Aragon, selled to Francisco Cornet the Senija barony separating it from Benissa and Calp. On this date, Senija becomes an independent barony that will become property of different and important families in the city of Valencia for centuries.


In the 17th century, Senija was in the hands of the Zapata family, merchant nobles. Then it was selled on the Bou de peñarroya family and then to the Escrivà family. By 1794, the town comprised  of 121 families that were mainly dedicated to the production of raisins and grapes for export.

 

The town of Senija has many tourist attractions, with the MOS (Senija Open-Air Museum) being one of the Town Hall's most important efforts to boost cultural tourism in the town. But our natural landscapes like 'La Creueta', 'The Graganta's cave, the landscape of stone walls, the architecture, the ceramic tiles, riuraus and their people are the most interesting to know. Moreover, you can discover and enjoy into their streets, to talk with their cityzens and enjoy with traditional dishes like 'pilota de putxero', saussages, 'coques' or 'mullador'. We invite you to walk into our streets and converse with the locals, especially on summer nights when they pull out their chairs at the doors of the houses and enjoy being " a la fresca".

Si vols conéixer el funcionament de la Ruta amb codis QR - FES CLIC ACÍ

Si quieres conocer el funcionamiento de la Ruta con códigos QR - HAZ CLIC AQUÍ

If tou want to learn more about the QR code route - CLICK HERE

bottom of page