Iglesia de Santa Caterina | Church of Santa Caterina

Toc a missa | Toque a misa

| VAL. | 

Església del s. XVIII construïda damunt d’una antiga mesquita àrab. Alberga una escultura de fusta policromada de la patrona, la Verge dels Desamparats.


L'actual temple d'estil greco-romà va ser construït sobre l'antiga ermita, que al seu moment va substituir la mesquita del caseriu. Al 1770 es restaurava el temple amb el cura Juan Luis Jover. El baró de Senija, Lorenzo Escrivà, va donar, el 23 de novembre de 1787, la imatge titular de Santa Catalina, qui també havia restaurat la imatge de la Verge dels Desemparats, regalada anteriorment per Gaspar Bou Peñarroja, cavaller de Nostra Senyora Montesa. 


De la primitiva església procedia la imatge de la Verge de la Misericòrdia, que data del segle XIV.
Actualment la parròquia està assistida pels franciscans de Benissa. L'arxiu parroquial es troba en bones condicions i està part en la sagristia del temple i part en el convent dels franciscans. D'aquest arxiu, tan sols podem destacar un extraordinari llibre d'índex sagramentals que, començant al moment de l'erecció
de la parròquia al 1569, va continuar fins al 1993; la resta de la documentació, si exceptuem unes partides de bateig (1919-1930) és tota posterior a l'acabament de la guerra del 36.

Interior de l'església, al fons la imatge de la Verge dels Desemparats | Interior de la iglesia, al fondo la imagen de la Virgen de los Desemparados

| CAS.|

Iglesia del s. XVIII construida sobre una antigua mezquita árabe. Alberga una escultura de madera policromada de la patrona, la Virgen de los Desamparados.

 

El actual templo de estilo grecorromano fue construido sobre la antigua ermita, que en su momento sustituyó la mezquita del caserío. En 1770 se restauraba el templo con el cuidado Juan Luis Jover. El barón de Senija, Lorenzo Escrivá, dio, el 23 de noviembre de 1787, la imagen titular de Santa Catalina, quien también había restaurado la imagen de la Virgen de los Desamparados, regalada anteriormente por Gaspar Bou Peñarroja, caballero de Nuestra Señora Montesa.

 

De la primitiva iglesia procedía la imagen de la Virgen de la Misericordia, que data del siglo XIV.
Actualmente la parroquia está asistida por los franciscanos de Benissa. El archivo parroquial se wncuentra en buenas condiciones y está parte en la sacristía del templo y parte en el convento de los franciscanos. De este archivo, sólo podemos destacar un extraordinario libro de índice sacramentales que, comenzando en el momento de la erección de la parroquia al 1569, continuó hasta 1993; el resto de la documentación, si exceptuamos unas partidas de bautismo (1919-1930) es toda posterior a la finalización de la guerra del 36.

| ENG.|

Church of the s. XVIII built on an old Arab mosque. It houses a polychrome wooden sculpture of the patron saint, the Virgen de los Desamparados.

 

The current Greco-Roman style temple was built on the old hermitage, which in turn replaced the farmhouse mosque. In 1770 the temple was restored with the care Juan Luis Jover. The baron of Senija, Lorenzo Escrivá, gave, on November 23, 1787, the titular image of Santa Catalina, who had also restored the image of the Virgin of the Helpless, previously given by Gaspar Bou Peñarroja, knight of Our Lady Montesa.

 

From the primitive church came the image of the Virgin of Mercy, dating from the fourteenth century.
Currently the parish is assisted by the Franciscans of Benissa. The parish archive is in good condition and is part in the sacristy of the temple and part in the convent of the Franciscans. From this archive, we can only highlight an extraordinary book of sacramental indexes that, beginning at the time of the erection of the parish in 1569, continued until 1993; the rest of the documentation, if we exclude some baptismal items (1919-1930) is all after the end of the war of 36.

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.