top of page

Iglesia de Santa Caterina | Church of Santa Caterina

DSC04877.JPG

Toc a missa | Toque a misa    | Call to prayer

Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
logos i dibuixos (1).png

| VAL. | 

L'església actual del s. XVIII està construïda damunt d’una antiga mesquita àrab. 


L'actual temple d'estil grecoromà va ser construït sobre l'antiga ermita, que al seu moment va substituir la mesquita del caseriu. El 1770 es restaurava el temple amb el retor Juan Luis Jover. L'església és de planta rectangular amb forma de creu llatina amb dos trams de capelles laterals entre contraforts i una volta bufada en el creuer.
Alberga una interessant escultura barroca de fusta policromada de la patrona, la Verge dels Desemparats. També hi destaquen interessants objectes d'orfebreria com la custòdia del s. XVII i la Naveta amb el escut dels Bou de Peñarroya Senyors de Senija.


De la primitiva església procedia la imatge de la Verge de la Misericòrdia, que data del segle XIV.
L'arxiu parroquial es troba en bones condicions i està en la sagristia del temple. D'aquest arxiu, tan sols podem destacar un extraordinari llibre d'índex sacramental que, començant al moment de l'erecció de la parròquia el 1569, va continuar fins al 1993; la resta de la documentació, si exceptuem unes partides de bateig (1919-1930) és tota posterior a l'acabament de la guerra del 36.

.

Interior de l'església, al fons la imatge de la Verge dels Desemparats | Interior de la iglesia, al fondo la imagen de la Virgen de los Desamparados   | Inside the church, at the back, is the image of the Virgen de los Desamparados.

logos i dibuixos (1).png
Interior_de_l'església_de_santa_Caterina

| CAS.|

La iglesia actual del s. XVIII está construida sobre una antigua mezquita árabe.

 

El actual templo de estilo grecorromano fue construido sobre la antigua ermita, que en su momento sustituyó la mezquita del caserío. En 1770 se restauraba el templo con el cura Juan Luis Jover. La iglesia es de planta rectangular con forma de cruz latina con dos tramos de capillas laterales entre contrafuertes y una vuelta soplada en el crucero. Alberga una interesante escultura barroca de madera policromada de la patrona, la Virgen de los Desamparados. También destacan interesantes objetos de orfebrería como la custodia del s. XVII y la Naveta con el escudo de los Bou de Peñarroya Señores de Senija.

 

De la primitiva iglesia procedía la imagen de la Virgen de la Misericordia, que data del siglo XIV. El archivo parroquial se encuentra en buenas condiciones y está en la sacristía del templo. De este archivo, sólo podemos destacar un extraordinario libro de índice sacramental que, comenzando en el momento de la erección de la parroquia en 1569, continuó hasta 1993; el resto de la documentación, si exceptuamos unas partidas de bautismo (1919-1930) es toda posterior a la finalización de la guerra del 36.

| ENG.|

Church of the 18th century, built on top  an old Arab mosque. It houses a polychrome wooden sculpture of the patron saint, the Virgen de los Desamparados (Our Lady of the Forsaken).

 

The current Greco-Roman style temple was built on top of  the old chapel, which at the time replaced the small-village mosque. In 1770, the temple was restored by Juan Luis Jover. The Baron of Senija, Lorenzo Escrivá, gave, on November 23rd, 1787, the main image of Santa Catalina, who had also restored the image of the Virgen de los Desamparados, previously given by Gaspar Bou Peñarroja, a knight of Nuestra Señora Montesa (Our Lady of Montesa).

 

From the early church came the image of the Virgen de la Misericordia (Virgin of Mercy), which dates back to the 14th century. 

The parish is currently under the care of the Benissa Franciscans. The parish archive is in good condition and is kept between the sacristy of the church and the Franciscan convent. Fom this archive, we can only highlight an extraordinary sacramental index book that, starting at the time of the establishment of the parish in 1569, continued until 1993; the rest of the documentation, except for some baptismal certificates (1919-1930) is all post Spanish civil war.

bottom of page