top of page

Casa Palacio| Palace 

| VAL. | 

"Josepa Doménica Català de Valeriola (1764-1814), més coneguda com la duquessa d'Almodóvar. Va ser una aristòcrata amb un gran llistat de títols al seu capdamunt. Pel que fa a la Marina Alta era baronessa de Xaló i Llíber i senyora de Gata de Gorgos. Considerada la dona més rica de València. Es tracta d'una dona il·lustrada, amb caràcter emprenedor i inquiet. Va treballar activament en l'educació del poble, amb projectes d'alfabetització. A la seua mort va donar part del patrimoni per finançar la construcció d'escoles per pal·liar l'analfabetisme dels més humils. 

El palau que trobem al nostre davant no fou construït al s.XVIII sinó molt abans, tal com indica la inscripció del seu mur, al capdamunt del palau, on podem llegir la data de construcció 1598.

La parcel·la original del palau ocuparia tota l'illa de cases. Comptava amb zones d'horts propis i una torre que albergava una campana, posteriorment cedida a l'església.

| CAS. | 

"Josepa Doménica Català de Valeriola (1764-1814), más conocida como la duquesa de Almodóvar. Fue una aristócrata con un gran listado de títulos nobiliarios. Considerada la mujer más rica de Valencia. Solo en la Marina Alta era baronesa de Xaló y Llíber y señora de Gata de Gorgos. Se trata de una mujer ilustrada, de carácter emprendedor e inquieto. Trabajó activamente por la educación del pueblo, con proyectos de alfabetización. A su defunción legó parte de su patrimonio para financiar la construcción de escuelas para paliar el analfabetismo de la gente más humilde. 

El palacio que tenemos delante no fue construido en el s.XVIII sino mucho antes, tal como indica la inscripción que podemos ver en lo alto del muro, dónde podemos leer la fecha de construcción, 1598. La parcela original ocuparía toda la isla de casa enteras, contaba con zona de huertos y con una torre que albergaba una campana, posteriormente cedida a la iglesia.

| ENG. | 

"Josepa Doménica Català de Valeriola (1764-1814), better known as the Duchess of Almodóvar, was an aristocrat with a large list of titles of nobility. Considered the richest woman in Valencia. Only in the Marina Alta was she the Baroness of Xaló and Llíber, and lady of Gata de Gorgos. She was an enlightened, enterprising and restless woman. She worked actively to promote the education of the local population, with literacy projects. When she died, she bequeathed part of her estate to finance the construction of schools to help solve the problem of illiteracy for the poorest local people. 

The palace before us was not built in the 18th century but much earlier, as indicated by the inscription we can see at the top of the wall, where we can read the date of construction, 1598. The original plot would occupy the whole area, it had gardens and a tower that housed a bell, which was later ceded to the church.

Galeria de personatges il·lustres de Xaló

    Galería de personajes ilustres de Xaló

         Gallery of illustrious people of Xaló

jaume I
pedro acacio juan. 1610
Duquessa Almodòvar
Ausiàs March
bottom of page