Casa Palacio| Palace 

| VAL. | 

"Josepa Doménica Català de Valeriola (1764-1814), més coneguda com la duquessa d'Almodóvar. Va ser una aristòcrata amb un gran llistat de títols al seu capdamunt. Pel que fa a la Marina Alta era baronessa de Xaló i Llíber i senyora de Gata de Gorgos. Considerada la dona més rica de València. Es tracta d'una dona il·lustrada, amb caràcter emprenedor i inquiet. Va treballar activament en l'educació del poble, amb projectes d'alfabetització. A la seua mort va donar part del patrimoni per finançar la construcció d'escoles per pal·liar l'analfabetisme dels més humils. 

El palau que trobem al nostre davant no fou construït al s.XVIII sinó molt abans, tal com indica la inscripció del seu mur, al capdamunt del palau, on podem llegir la data de construcció 1598.

La parcel·la original del palau ocuparia tota l'illa de cases. Comptava amb zones d'horts propis i una torre que albergava una campana, posteriorment cedida a l'església.

| CAS. | 

"Josepa Doménica Català de Valeriola (1764-1814), más conocida como la duquesa de Almodóvar. Fue una aristócrata con un gran listado de títulos nobiliarios. Considerada la mujer más rica de Valencia. Solo en la Marina Alta era baronesa de Xaló y Llíber y señora de Gata de Gorgos. Se trata de una mujer ilustrada, de carácter emprendedor e inquieto. Trabajó activamente por la educación del pueblo, con proyectos de alfabetización. A su defunción legó parte de su patrimonio para financiar la construcción de escuelas para paliar el analfabetismo de la gente más humilde. 

El palacio que tenemos delante no fue construido en el s.XVIII sino mucho antes, tal como indica la inscripción que podemos ver en lo alto del muro, dónde podemos leer la fecha de construcción, 1598. La parcela original ocuparía toda la isla de casa enteras, contaba con zona de huertos y con una torre que albergaba una campana, posteriormente cedida a la iglesia.

| ENG. | 

The Casa Palau belonged to the duchess of Almodóvar, great aristocrat, baroness of Xaló and Llíber and the richest woman in València. The original palace was built in 1598 and it would occupy the whole block. 

Galeria de personatges il·lustres de Xaló

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.