Fiestas y Costumbres | Festivities and Traditions

| VAL. | Les Festes Patronals, es celebren durant la segona quinzena del mes d'agost en honor a Sant Roc, on es destaca el pregó de les festes, que sol estar pronunciat per un personatge il·lustre de la localitat i amb aquest discurs no sols s'inaugura de forma oficial la programació d'activitats festives organitzades sinó que a més s'exalça aquest esdeveniment i s'anima als veïns i visitants a gaudir dels dies festius; l'entrada de la murta, una costum molt valenciana, entre religiosa i social, que consisteix a escampar pels carrers de la població rames trossejades d'herbes aromàtiques o murta estenent aquesta catifa vegetal pel recorregut de la processó en honor al patró; els dies més importants són els dels patrons de la vila, amb les processons, les cercaviles i el castell de focs artificials, i les vesprades de bous amb berenars populars als cadafals, un tipus de gàbia utilitzada durant els bous al carrer. I les berbenes que amenitzen les vetllades cada nit fins a ben entrada la matinada.

| CAS. | Las Fiestas Patronales, se celebran en la segunda quincena del mes de agosto en honor a San Roque, donde destacamos el pregón de las fiestas, que suele darlo un personaje ilustre de la localidad y con ese discurso no solo se inaugura de forma oficial la programación de actividades festivas organizadas sino que además se ensalza ese evento y se anima a los vecinos y visitantes a que disfruten de los días festivos; la entrada de la murta, una costumbre muy valenciana, entre religiosa y social, que consiste en esparcir por las calles de la población en fiestas ramas troceadas de hierbas aromáticas o mirto extendiendo esta alfombra vegetal por donde ha de discurrir la procesión en honor al patrón; los días más importantes son los de los patrones de la vila, con las procesiones, los pasacalles y el
castillo de fuegos artificiales, y las tardes de toros con meriendas populares en los cadafales que son un tipo de jaula utilizada durante els bous al carrer. Y las verbenas que amenizan las veladas cada noche hasta bien entrada la madrugada.

| ENG. | The 

murta comuna.jpg