top of page
murla2.jpg
logos i dibuixos.png

Entre castells   |    Entre castillos  |   Between castles

| VAL. | El poble de Murla, aquest remunta el seu origen a una alqueria medieval, que va créixer al voltant del castell de Pop (actual església de Murla). Al segle XI, Murla dominava l'accés de la Vall, una vall morisca fins a l'any 1609 on va passar a convertir-se en el primer poble repoblat per cristians vells (repobladors cristians que arribaren acompanyats de Jaume I a aquestes terres) abans d'aquestes dates, a raó del pacte de Pau que Al-azraq (el morisc que dominava aquestes terres) va fer a l'arribada de Jaume I. En aquest pacte Al - Azraq va decidir cedir-li el poble de Murla a Jaume I amb la intenció de que no es desenvolupara una guerra entre moriscos i cristians.


Aquesta història a cavall entre moriscs i cristians ha volgut ser recollida en el mateix escut de Murla. Aprovat el 30 de gener de 1989, aquesta ensenya mostra un partit i mig truncat. Primer, d'or el castell, en record de l'antiga fortalesa medieval. El segon d'argent, la creu de Santiago, símbol de cristianisme. I en tercer lloc, el creixent d'argent, és a dir, la mitja lluna símbol àrab, tots dos evocant el seu passat.

| CAS. | El pueblo de Murla, este remonta su origen a una alquería medieval, que creció alrededor del castillo de Pop (actual iglesia de Murla). En el siglo XI, Murla dominaba el acceso del Valle, un valle morisca hasta 1609 donde pasó a convertirse en el primer pueblo repoblado por cristianos viejos (repobladores cristianos que llegaron acompañados de Jaime I en estas tierras) antes de estas fechas, a razón del pacto de Paz que al Azraq (el morisco que dominaba estas tierras) hizo a la llegada de Jaume I. en este pacto al - Azraq decidió cederle el pueblo de Murla a Jaume I con la intención de que no se desarrollara una guerra entre moriscos y cristianos.

Esta historia a caballo entre moriscos y cristianos ha querido ser recogida en el mismo escudo de Murla. Aprobado el 30 de enero de 1989, esta enseña muestra un partido y medio truncado. Primero, de oro el castillo, en recuerdo de la antigua fortaleza medieval. El segundo de plata, la cruz de Santiago, símbolo de cristianismo. Y en tercer lugar, el creciente de plata, es decir, la media luna símbolo árabe, ambos evocando su pasado.

| ENG. | The village of Murla, goes back his origen to a medieval hamlet, which grew up  around the Castell  del Pop (current church of Murla). In the 11th century, Murla dominated the entrance to the valley, a Morisco valley until 1609, when it became the first village repopulated by old Christians. (Christians repopulators who arrived with Jaume I to these lands), before these dates, according to he treaty of peace that Al-Azraq (the morisco who dominated these lands) made when Jaume I arrived. In this treaty, Al-Azraq, gave the town of Murla to Jaume I withe the purpose of avoiding a war between Moriscos and Christians.

This story between Moriscos and Christians it is shown on the shield of Murla. Aproved on January 30th 1989, this badge shows a match and half interrupted. First, the gold castle, in memory of the ancient medieval fortress. The second, of silver, the cross of Santiago, Christianity symbol. And on the third place, the crescent of silver, in other words, the half moon arabic symbol, both of them evoking their past.

Si vols conéixer el funcionament de la Ruta amb codis QR - FES CLIC ACÍ

Si quieres conocer el funcionamiento de la Ruta con códigos QR - HAZ CLIC AQUÍ

 

 

                    If you want to learn more about the QR code route -  CLICK HERE

bottom of page