Entre castells   |    Entre castillos   |    Among castles

| VAL. | El poble de Murla, aquest remunta el seu origen a una alqueria medieval, que va créixer al voltant del castell de Pop (actual església de Murla). Al segle XI, Murla dominava l'accés de la Vall, una vall morisca fins a l'any 1609 on va passar a convertir-se en el primer poble repoblat per cristians vells (repobladors cristians que arribaren acompanyats de Jaume I a aquestes terres) abans d'aquestes dates, a raó del pacte de Pau que Al-azraq (el morisc que dominava aquestes terres) va fer a l'arribada de Jaume I. En aquest pacte Al - Azraq va decidir cedir-li el poble de Murla a Jaume I amb la intenció de que no es desenvolupara una guerra entre moriscos i cristians.


Aquesta història a cavall entre moriscs i cristians ha volgut ser recollida en el mateix escut de Murla. Aprovat el 30 de gener de 1989, aquesta ensenya mostra un partit i mig truncat. Primer, d'or el castell, en record de l'antiga fortalesa medieval. El segon d'argent, la creu de Santiago, símbol de cristianisme. I en tercer lloc, el creixent d'argent, és a dir, la mitja lluna símbol àrab, tots dos evocant el seu passat.

| CAS. | El pueblo de Murla, este remonta su origen a una alquería medieval, que creció alrededor del castillo de Pop (actual iglesia de Murla). En el siglo XI, Murla dominaba el acceso del Valle, un valle morisca hasta 1609 donde pasó a convertirse en el primer pueblo repoblado por cristianos viejos (repobladores cristianos que llegaron acompañados de Jaime I en estas tierras) antes de estas fechas, a razón del pacto de Paz que al Azraq (el morisco que dominaba estas tierras) hizo a la llegada de Jaume I. en este pacto al - Azraq decidió cederle el pueblo de Murla a Jaume I con la intención de que no se desarrollara una guerra entre moriscos y cristianos.

Esta historia a caballo entre moriscos y cristianos ha querido ser recogida en el mismo escudo de Murla. Aprobado el 30 de enero de 1989, esta enseña muestra un partido y medio truncado. Primero, de oro el castillo, en recuerdo de la antigua fortaleza medieval. El segundo de plata, la cruz de Santiago, símbolo de cristianismo. Y en tercer lugar, el creciente de plata, es decir, la media luna símbolo árabe, ambos evocando su pasado.

| ENG. | The town of Murla, this traces its origin to a medieval farmhouse, which grew around the castle of Pop (current church of Murla). In the eleventh century, Murla dominated the access of the Valley, a Moorish valley until 1609 where it became the first town repopulated by old Christians (Christian restockers who arrived accompanied by Jaime I in these lands) before these dates, at the rate of Peace pact that the Azraq (the Moorish who dominated these lands) made on the arrival of Jaume I. In this pact al - Azraq decided to cede the town of Murla to Jaume I with the intention that a war between Moriscos and Christians.

 

This story between Moors and Christians has wanted to be collected in the same shield of Murla. Approved on January 30, 1989, this show shows a game and a half truncated. First, the castle is golden, in memory of the old medieval fortress. The second silver, the cross of Santiago, symbol of Christianity. And thirdly, the crescent of silver, that is, the Arabian crescent symbol, both evoking its past.

Si vols conéixer el funcionament de la Ruta amb codis QR - FES CLIC ACÍ

Si quieres conocer el funcionamiento de la Ruta con códigos QR - HAZ CLIC AQUÍ

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.