Árbol fosilizado | Fossilized tree

| VAL. | 

Si visitem la Cova de la Garganta, situada en un bell paratge del municipi de Senija podrem trobar una meravella de la naturalesa que molt poques vegades es pot veure a simple vista, es tracta d'un arbre fossilitzat.

Quan un arbre mor, el tronc és la part que es descompon més lentament, alguns d'ells gràcies a les condicions de l'entorn poden arribar a fossilitzar-se per un procés de mineralització que els acaba transformant en roca. En alguns casos, com és el de l'arbre de Senija, es poden arribar a conservar els detalls més delicats de la fusta, com les parets cel·lulars i inclús els anells de creixement, que aporten molta informació sobre la seua edat i processos de creixement.

| CAS.|

Si visitamos la Cueva de la Garganta, situada en un bello paraje del municipio de Senija podremos encontrar una maravilla de la naturaleza que muy pocas veces se puede ver a simple vista, se trata de un árbol fosilizado.

 

Cuando un árbol muere, el tronco es la parte que se descompone más lentamente, algunos de ellos gracias a las condiciones del entorno pueden llegar a fosilizarse por un proceso de mineralización que les acaba transformando en roca. En algunos casos, como es el del árbol de Senija, se pueden llegar a conservar los detalles más delicados de la madera, como las paredes celulares e incluso los anillos de crecimiento, que aportan mucha información sobre su edad y procesos de crecimiento.

| ENG.|

If we visit the Cave of the Throat, located in a beautiful place in the municipality of Senija we can find a wonder of nature that very rarely can be seen with the naked eye, it is a fossilized tree.

 

When a tree dies, the trunk is the part that decomposes more slowly, some of them thanks to the surrounding conditions can become fossilized by a process of mineralization that ends up transforming them into rock. In some cases, such as the Senija tree, the most delicate details of the wood can be preserved, such as cell walls and even growth rings, which provide much information about its age and growth processes.

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.