top of page

Árbol fosilizado | Fossilised tree

arbre face ajuntament.jpg

| VAL. | 

Si visitem la Cova de la Garganta, situada en un bell paratge del municipi de Senija podrem trobar molt prop una meravella de la naturalesa que molt poques vegades es pot veure a simple vista, es tracta d'un arbre fossilitzat.

Generalment, aquests cristalls es formen per precipitació dels anions
bicarbonat i carbonat combinats amb els cations de Ca, Mg... Generalment per processos lligats a la dissolució de la roca (carstificació) i posterior precipitació en escletxes tectòniques, en fissures o en cavitats (coves).

| CAS.|

Si visitamos la Cueva de la Garganta, situada en un bello paraje del municipio de Senija podremos encontrar muy cerca una maravilla de la naturaleza que muy pocas veces se puede ver a simple vista, se trata de un árbol fosilizado.

 

Generalmente, estos cristales se forman por precipitación de los aniones bicarbonato y carbonato combinados con los cationes de Ca, Mg ... Generalmente para procesos ligados a la disolución de la roca (carstificación) y posterior precipitación en grietas tectónicas, en fisuras o en cavidades (cuevas).

| ENG.|

If we Cueva de la Garganta (the throat cave), located in a beautiful spot in the municipality of Senija we find really near a wonder of nature that can rarely be seen with the naked eye: a fossilized tree.

 

Generally, these crystals are formed by precipitation of the bicarbonate and carbonate anions combined with catechy of Ca, Mg... Generally for processes linked to the dissolution of rock (cartification) and subsequent precipitation in tectonic cracks, in fissures or cavities (caves).

c garganta face ajuntament.jpg
bottom of page