Alquerías musulmanas| Muslim farmhouses

| VAL. | Les alqueries o alqueria, provinent de l'àrab al-qàrya (القرية), foren durant segles el mode d'assentament territorial a les terres valencianes. Efectivament des del segle VIII fins a l'arribada del rei cristià Jaume I, la Vall del Pop, igual que a la resta de territori valencià, quedava organitzada en alqueries.

 

Es tractava de petits nuclis poblacionals repartits per les valls i formats per poques cases pertanyents totes a la mateixa família, aquestes es trobaven plenament vinculades al cultiu de les terres i/o bancals més pròxims. Serà amb l'arribada dels cristians, quan aquesta concepció sobre el terreny canvie amb l'agrupació de totes les alqueries disgregades en un sol nucli de població. Tenint així, un major poder sobre els territoris que acabaven de dominar. Però no sempre serà així i durant segles moltes de les alqueries continuaran estant habitades.

És el cas de l'alqueria de Marnes, aquesta va formar part del terme anomenat Cau-Masserof, i la trobem poblada fins a finals del segle XVI. A partir del XVII i abans de l'expulsió dels moriscos ja estarà abandonada.

L'any 1645 moment de la divisió dels termes de Llíber i Xaló, l'alqueria i el seu voltant va entrar en disputa per les dues poblacions resolent-se un segle després, el 1764, quan la senyora María Josefa de Castellví, Baronessa de Xaló la va assignar definitivament a Llíber. 

No se sap cert quan començà a repoblar-se, ja que almenys les primeres repoblacions des de les illes no fan referència a Marnes, però si al poble de Llíber que fou repoblat per cristians vinguts de l'Illa Mallorquina. Serà ja  mitjans del segle XIX quan trobem documents d'una repoblació ja consolidada a Marnes.

Així, actualment és una partida pertanyent a Llíber i la trobem a uns 6 km de la població.

NOM DELS PRIMERS POBLADORS DE LLÍBER PROCEDENTS DE LLUCMAJOR (MALLORCA)

NOMBRE DE LOS PRIMEROS POBLADORES DE LLÍBER PROCEDENTES DE LLUCMAJOR (MALLORCA)

Bernat Femenía

Pere Llull

Francesc Mas

Miquel Mas

Onofre Mas

Sebastià Mas

Climent Mengual

Antoni Monjo

Miquel Monjo

Pere Montserrat

Pere Morell

Joan Noguera

Pere Noguera

Pere Oliver

Francesc Penya

Rafel Pou

Bartomeu Puig

Jordi Puig

Rafel Puig

Antoni Puigserver 

Llorenç Reus

Joan Ros

Miquel Salvà

Jaume Vidal

Miquel Vidal 

| CAS. | La Al Llibre del Repartiment figuren cinc alqueries i dos rahals dins la vall o terme de Xaló: Cavuy, Curi, Cuta, Moschayra (Mosquera), Beniguagi, Raal Zanaygi i Raal de Nahamen. No serien però totes les alqueries d'aquell terme, ja que en la donació que fa Jaume I pocs anys després (maig 1269) dels castells de Tàrbena i Xaló a la princesa na Berenguera Alfonso de Molina n'apareixen d'altres: Atrayello, Alquellelin (Alcalalí), Rahal Alinhegui, Rahal Abencurbulin, Allibayt (Llíber), Duran, Benixaloni, Arahal, Albayren, Allanz, Albignen i Axaut

marina alta repobladors.jpg