top of page

Montaña | Mountain

| VAL. |  La silueta del Cavall Verd és inconfusible, una muntanya a la qual els enigmes i les llegendes envolten, però més enllà de les llegendes i contalles es tracta d'un paisatge històric de gran rellevància.

El 22 de setembre de 1609 es féu públic, per ordre del rei Felip III, el Ban d'Expulsió dels moriscos valencians. Aquesta data marcaria un abans i un després en la història del regne. 

Aquesta serra serví de refugi per a moriscos vinguts de les comerques contigues per fer-se fort i evitar el final que ningú volia, l'expulsió i trasllat de de Dénia fins al port nord africà d'Orà.

Famílies senceres carregats amb tot el que podien i defensant-se amb forques, pals i rodes de molí, el seu líder segons les cròniques era un tal Millini, moliner de de professió. En contra un exèrcit militar professional i ben armat capitanejat per Agustín Mejía, qui s'assentà a Benigembla per dirigir l'operació.  Segons les carteles del llenç que apareix baix 'La revolta de Laguar', 23.000 moriscos es revoltaren al Cavall Verd, però sols 13.000 baixaren després de la rendició. Les pèrdues humanes foren altíssimes, entre altres coses perquè els moriscos foren titulats botí de guerra, i això significava que els soldats tenien butlla per fer d'ells el que volgueren. 

L'exèrcit va establir els seus lloc de control i campament precisament al Pla de Petracos, Benigembla, Murla i Orba, tot rodejant la Vall de Laguar impedint una eixida d'emergència per a les famílies morisques.

Benigembla.png
Rebelió de Laguar

Rebelió de Laguar

Detall cartela i Millini

Detall cartela i Millini

Detall mares i fills

Detall mares i fills

Detall General Mejía a Benigembla

Detall General Mejía a Benigembla

Detall Cartela i Ermita cremada

Detall Cartela i Ermita cremada

| CAS. | La silueta del Cavall Verd es inconfundible, una montaña a la cual los enigmas y las leyendas rodean, pero más allá de las leyendas y fábulas se trata de un paisaje histórico de gran relevancia.

El 22 de septiembre de 1609 se hizo público, por orden del rey Felipe III, el Bando de Expulsión de los moriscos valencianos. Esta fecha marcaría un antes y uno después en la historia del reino. 

Esta sierra sirvió de refugio para moriscos venidos de las comarcas contiguas para hacerse fuerte y evitar el final que nadie quería, la expulsión y traslado desde Dénia hasta el puerto norte africano de Orán.​

Familias enteras cargadas con todo el que podían y defendiéndose con horcas, palos y ruedas de molino, su líder según las crónicas era uno tal Millini, molinero de de profesión. En contra un ejército militar profesional y muy armado capitaneado por Agustín Mejía.  Según las cartelas del lienzo que aparece arriba 'La rebelión de Laguar', 23.000 moriscos se sublevaron en el Cavall Verd, pero solo 13.000 bajaron después de la rendición. Las pérdidas humanas fueran altísimas, entre otras cosas porque los moriscos fueron titulados botín de guerra, y esto significaba que los soldados tenían bula para hacer de ellos el que quisieran. 

El ejército estableció sus lugares de control y campamento precisamente al Pla de Petracos, Benigembla, Murla y Orba, rodeando el Valle de Laguar, e impidiendo así una salida de emergencia para las familias moriscas.

| ENG. | El Cavall Verd is a historic landscape of great importance. Its silhouette is unmistakable. This mountain is surrounded by enigmas and legends. On September 22th, 1609 (a date that would mark a milestone in the history of the kingdom), by order of King Philip III, the Ban of the Expulsion of the Valencian Moors was made public. This mountain was a refuge for moors from neighboring counties and become a strong bastion to avoid the final expulsion and the deportation from Dénia to the north African port of Oran. 

 

The expulsion involved full families leaving their homes carrying everything they could and defending themselves with forks, masts and mill wheels. According to the chronicles, their leader was Millini, a miller. On the other hand, a professional and well-armed military army was led by Agustín Mejía, who settled in Benigembla and directed the operation (the army stablished control bases in Petracos, Benigembla, Murla and Orba, all around the Laguar Valley, eliminating every emergency exit for the Moor families). According to the information appearing in the canvas "The revolt of Laguar", more than 23.000 Moriscos revolted in the Cavall verd, but only 13,000 surrendered. Human losses were high, especially because Moors were part of the looting, and that meant soldiers had papal bull to do whatever they wanted with them.

bottom of page