Acueducto| Aqueduct

| VAL. | L'aqüeducte element bàsic per al transport i redistribució d'aigua el podem trobar en zones pròximes al naixement d'una font o a la vora d'un riu. En aquest cas es tracta d'una bassa on s'acumula l'aigua i des on posteriorment es distribuïa, a través d'un petit arc per a la irrigació de les hortes pertanyents a l'extinta alqueria morisca de Vernissa. 

L'arc és de mig punt on el material principal és el taulell de cara vista. La llargària de l'aqüeducte és de 5.9 metres amb una altura de 2,5 metres i 0.55 metres d'ample.  

Si quan comença a caure el sol, esperes en silenci escoltaràs tota classe d'animals i entre ells un de molt cridaner. La granota i el gripau, animals que indiquen la bona salud del medi ambient on els trobes.

| CAS. | El acueducto es un elemento básico para el transporte y redistribución de agua. Lo podemos encontrar en zonas próximas al nacimiento de una fuente o al lado de un río. En este caso se trata de una balsa donde se acumula el agua y desde donde posteriormente se distribuía, a través de un pequeño arco para la irrigación de las huertas pertenecientes a la extinta alquería morisca de Bernissa. 

El arco es de medio punto donde el material principal es el ladrillo de barro cocido de cara vista. La longitud del acueducto es de 5.9 metros con una altura de 2,5 metros y 0.55 metros de ancho.  

Si cuando empieza a caer el sol, esperas en silencio escucharás toda clase de animales y entre ellos uno de muy llamativo. La rana y el sapo, animales que indican el estado de buena salud del medio ambiente dónde los encontramos.

| ENG. | An aqueduct is a bridge built to the transportation and redistribution of water, found in the areas close to a fountain or at the banks of a river. In this case, the aqueduct started in a pond where the water accumulates and from where it was subsequently distributed, through a small arch for the irrigation of the orchards belonging to the extinct Moorish farm of Vernissa.

The arches are round-headed, and the main materials used are bricks. The length of the aqueduct is 5.9 meters with a height of 2.5 meters and 0.55 meters wide. 

 

When the sun goes down, it is possible to silently wait and listen to all kind of animals, like frogs and toads, a bioindicator of the good health of the environment.

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.