top of page

Huerto| Vegetable garden

| VAL. | Ens trobem en un xicotet parc habilitat en l'antic hortet del rector. Totes les cases abadia tenien adscrit un xicotet hort on es plantaven arbres fruiters i hortalissa per al consum diari del pàrroc. És bastant habitual que l'hort estigués en un pati adossat a la casa abadia, d'altres ocasions, com és el cas de Xaló, l'hort estava ubicat a la perifèria del poble, en el que anomenen el cinturó d'horta. Al voltant de les viles i dels pobles, s'ubicaven les hortes de regadiu que abastien les famílies per al seu autoconsum. En aquest cas està ubicat just a la ribera del riu per afavorir i facilitar el regadiu d'aquestes parcel·les. De fet el nom popular de la zona encara conserva el nom medieval de l'ús d'aquests horts urbans, camí de les hortes. 

El parc s’ha fet respectant les dimensions i els elements de l’antic hortet, facilitant la seua interpretació, L’arc de l’entrada original, pels seus materials i fàbrica podria ser morisc, així com el tram de sèquia que connectava amb la séquia mare que hi hauria al davant .

| CAS. | Nos encontramos en un pequeño parque habilitado en el antiguo huerto del párroco. Todas las casas abadía tenían en propiedad un pequeño huerto donde se plantaban árboles frutales y hortaliza para el consumo diario del párroco. Es bastante habitual que el huerto estuviera en un patio adosado a la casa abadía, en otras ocasiones, como es el caso de Xaló, el huerto estaba ubicado en la periferia del pueblo, en lo que llamaban el cinturón de huerta. Alrededor de las villas y de los pueblos, se ubicaban las huertas de regadío que abastecían a las familias para su autoconsumo. En este caso la zona de huerta está ubicada justo en la ribera del río para favorecer y facilitar el regadío de estas parcelas. De hecho el nombre popular de la zona todavía conserva el nombre medieval del uso de estos huertos urbanos, camino de las huertas.

El parque se ha hecho respetando las dimensiones y elementos del antiguo huerto, facilitando así su interpretación. El arco de la entrada original, por sus materiales y fábrica, bien podría ser morisco, así como la acequia que conectaba con la acequia madre que pasaba justo por delante. 

| ENG. | We are in a small park in the old parish priest's garden. All the priesthood houses had a small garden where fruit trees and vegetables were planted for the daily consumption of the parish priest. It is quite common that the orchard was in a courtyard attached to the Abbey House, on other occasions, as in the case of Xaló, the orchard was located on the outskirts of the village, in what they called the garden belt. Around the villas and villages were the irrigated gardens that supplied the families for their own consumption. In this case the vegetable garden areas were located on the river bank to facilitate the irrigation of these plots. In fact, the area still commonly retains its medieval name from the use of these urban vegetable gardens, 'Cami de les Hortes'. village, next to the river. Today, the spot is also known by its medieval name: the path of the orchards.

The park has been made by respecting the dimensions and elements of the old garden, thus facilitating its interpretation. The arch of the original entrance, due to its materials and construction, could well be Moorish, as well as the irrigation system that connected with the principal irrigation channel passing just in front.

| VAL. | Les aromes al llarg de l'any canvien depenent de quins arbres estan donant fruits. Una de les olors més peculiars és la del garrofer en flor. 

El garrofer (Ceratonia Siliqua) és un arbre comú a tot l'arc mediterrani. El fruit és utilitzat com a farratge de cavalls però també per al consum humà, era conegut popularment com el fals xocolate i de la seua farina se'n feien dolços. 

Garrofer florit

Algarrobo florido

Carob tree in flower

| CAS. | Las aromas a lo largo del año cambian, dependiendo de qué árboles están dando frutos. Uno de los olores más peculiares es la del algarrobo en flor.

El algarrobo (Ceratonia Siliqua) es un árbol común a todo el arco mediterráneo. El fruto es utilizado como forraje de caballos pero también para el consumo humano, era conocido como el falso chocolate y de su harina se hacen dulces de repostería.

| ENG. | Aromas change throughout the year, depending on which trees are bearing fruit. One of the most peculiar smells is the carob tree in bloom.

The carob (Ceratonia Siliqua) is a tree common to the entire Mediterranean area. The fruit is used as fodder for horses but also for human consumption, it was known as false chocolate and it can be used to make confectionery.

Descarrega't la recepta en valencià

ACÍ

Descárgate la receta en castellano

AQUÍ

Download the

recipe in english

HERE

bottom of page