Mallorquines y Embutidos | Majorcans & Sausages

Porcs en la porquera | Cerdos en la pocilga

Picadora / Embutidora

| VAL. | 

Ens trobem davant l'actual Museu etnològic, situat en l'antic escorxador públic.

Si existeix una trilogia gastronòmica que representa Xaló és l'embotit, els dolços i el vi.

Si bé és cert  que l'embotit de porc l'introdueixen els cristians a l'època medieval -recordem que els musulmans no podien menjar porc- amb l'expulsió dels últims moriscos el 1609 i la repoblació mallorquina d'aquestes terres, s'acabarà d'introduir a la dieta un embotit tradicional i exportat des de les illes, la sobrassada.

A aquesta se li ha de sumar la gran varietat d'embotit tradicional, botifarres, bufes, llonganisses, garró, etc.

Durant tot l'any les famílies criaven i engreixaven el porc per realitzar la matança al desembre i la conseqüent preparació de la carn en conserva, l'embotit, cuixot o 'frito'.

| CAS. | 

Nos encontramos en el actual Museo Etnológico, situado en el antiguo matadero público.

Si existe una trilogía gastronómica que representa Xaló es, el  embutido, los dulces y el vino.

Si bien es cierto que el embutido de cerdo lo introdujeron los cristianos en época medieval - recordemos que los musulmanes no podían comer cerdo- con la expulsión de los últimos moriscos el 1609 y la repoblación mallorquina de estas tierras, se acabará de introducir en la dieta un embutido exportado de las islas, la sobrasada.

A esta le tenemos que sumar la gran variedad de embutido tradicional: Butifarras, longanizas, bufa, garrón, etc.

Durante todo el año las familias criaban i engordaban a los cerdos para realizar la matanza en diciembre y la posterior preparación de la carne en conserva con los embutidos, jamones o el 'frito'.

L'alimentació delatora:

Durant tot el segle XVI i XVII l'alimentació i la ingesta de receptes preparades a base de porc fou utilitzat com un element delator dels falsos moriscos, aquells qui oficialment s'havien convertit al cristianisme però continuaven practicant el ritu musulmà d'amagat.

Tant és així, que García Marsilla explica en la seua tesi que els cristians untaven amb greix de porc les fonts perquè els moriscos no pogueren accedir a l'aigua.

La alimentación delatora:

Durante todo el siglo XVI y XVII la alimentación y la ingesta de recetas preparadas a base de cerdo fue utilizado como un elemento delator de los falsos moriscos, aquellos que oficialmente se habían convertido al cristianismo pero continuaban  practicando el rito musulmán a escondidas.

Tanto es así, que García Marsilla explica en su tesis que los cristianos untaban con grasa de cerdo las fuentes para que los moriscos no pudieran acceder al agua.

Embotits casolans Seguí

 

· Fundació: 1822 (Kiko).

· Especialitat: BUFA elaborada amb carn de porc, espècies (sal, pebre roig i clau) i budell natural.

 

· Fundación: 1822 (Kiko).

· Especialidad: BUFA elaborada con carne de cerdo, especias (sal, pimentón y clavos) y tripa natural

 

C/ Major, 32, Xaló

telf. 96 648 01 03 / 639 68 25 68

embutidosegui@hotmail.com

Carnisseria Pepita

 

· Fundació: 1876 (Pedro Samper Ferrandis).

· Especialitat: SOBRASSADA ALICANTINA elaborada amb carn magra i cansalada de porc a parts iguals, sal, pebre roig i altres espècies.

BOTIFARRA DE CEBA I ARRÒS elaborada amb carn i cansalada de porc, sang, ceba, arròs, sal, orenga (espècie que distingeix la botifarra de Xaló amb la resta d’altres llocs on s’elabora aquest embotit) i altres espècies.

· Fundación: 1876 (Pedro Samper Ferrandis).

· Especialidad: SOBRASADA ALICANTINA elaborada con carne magra y tocino de cerdo a partes iguales, sal, pimentón y otras especies.

BUTIFARRA DE CEBOLLAS Y ARROZ elaborada con carne y tocino de cerdo, sangre, cebolla, arroz, sal, orégano (especie que distingue la morcilla de Xaló con el resto de otros lugares donde se elabora este embutido) y otras especies.

 

C/ Sant Judes, 24, Xaló

telf. 96 648 06 40

carniceriapepita@live.com

https://www.facebook.com/estela.mestre.5

Carnisseria Ana

 

· Fundació: 1978 (Magda i Emilia).

· Especialitat: GARRÓ elaborat amb carn de porc, espècies (pebre roig, clau i pebre) i sang. Introduït en la pell del braó de porc prèviament cosit a mà.

· Fundación: 1978 (Magda y Emilia).

· Especialidad: GARRÓ elaborado con carne de cerdo, especias (pimentón, clavo y pimienta) y sangre. Introducido en la piel del codillo de cerdo previamente cosido a mano.

C/ Sant Joan Batiste, 9, Xaló

telf. 96 648 06 06

Carn i embotits Galan 

 

· Fundació: 1964 (Bautista Mestre Vidal i Rosa Font Serer).

· Especialitat: Galan destaca per igual TOTS ELS SEUS PRODUCTES.

Els tradicionals s’elaboren com van aprendre dels seus avantpassats i els productes de nova generació estan fets com els tradicionals però afegint nous sabors utilitzant productes autòctons de la terra (mistela, ametles, panses, mel i herbes de les nostres muntanyes).

· Fundación: 1964 (Bautista Mestre Vidal y Rosa Font Serer).

· Especialidad: Galan destaca por igual TODOS SUS PRODUCTOS.

Los tradicionales se elaboran como aprendieron de sus antepasados y los productos de nueva generación están hechos como los tradicionales pero añadiendo nuevos sabores utilizando productos autóctonos de la tierra  (mistela, almendras, pasas, miel y hierbas de nuestras montañas).

 

C/ Placeta, 6,

telf. 96 648 07 44 fax. 96 648 08 98

almuxalo@hotmail.es

www.carnesyembutidosgalan.com

https://www.facebook.com/CarnisseriaGalan/

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.