top of page

La emigración | The emigration

murla_marina_alta_1906x600_q75_middle.jp
lliure.jpg

| VAL. | 

El poble de Murla, com també la gran majoria de pobles de la comarca de la Marina Alta, ha sofert les dures marxes de la gent estimada a altres països o a múltiples indrets de les comarques valencianes per tal de buscar una millor vida o aconseguir el suport necessari per a tirar endavant la família. La primera meitat del segle XX està marcada pel gran èxode rural.

L'Alger fou, fins passada la segona República, un dels primers destins dels periples dels murlers. Però aquesta emigració era més aviat estacional, aprofitant els mesos que no es podia treballar la terra ací. Però el gran èxode al qual s'enfrontaren els habitants de la marina els portà a creuar l'oceà per instal·lar-se als Estats Units d'Amèrica. La població que emigrà a l'altra banda de l'Atlàntic s'ha estimat en un 13,6% per al poble de Murla, aquests varen treballar sobretot a Nova York i també al Canadà amb la construcció de les noves vies del ferrocarril.

El "Rajolat" a Murla ha estat un dels espectadors mut d'aquestes forçoses partides a altres terres. Des d'aquest banc de lloses, avui utilitzat per la població per refugiar-se de les llargues hores de sol durant els mesos d'estiu i reunir-se a l'ombra, centenars de persones esperaren els autobusos i els cotxes públics per iniciar els llargs camins a noves terres amb l'esperança d'una vida millor. Per això, no es d'estranyar que aquest punt del poble, situat davant de la plaça major, siga un gran símbol i lloc de reunió per a tot habitant de Murla. 

Si vols estar ben informat/da de tots els esdeveniments al municipi has de visitar aquest indret ja que ací es pengen els pasquins i bans que anuncien qualsevol de les activitats o canvis importants al municipi.

Rajolat.JPG
logos i dibuixos.png
logos i dibuixos.png

Today it is still used as a bus stop, buses which will bring you tu Dénia, València or Alacant.

| CAS.|

El pueblo de Murla, como la mayoría de los pueblos de la comarca de la Marina Alta, han sufrido la despedida de la gente a otros países o a muchos lugares de otras comarcas valencianas para buscar una vida mejor o conseguir el sustento necesario para salvar a la familia. La primera mitad del siglo XX está marcada por un gran éxodo rural.

 

El Argel fue, hasta pasada la segunda República, uno de los primeros destinos de los largos periplos de los murleros. Pero esta emigración era más bien estacional, aprovechando los meses en que no se podía trabajar la tierra de aquí. Pero el gran éxodo al que se enfrentaron los habitantes de la marina los llevó a cruzar el océano para instalarse en los Estados Unidos de América. La población que emigró a la otra parte del Atlántico en el pueblo de Murla se ha estimado en un 13,6% del total en aquel momento, estos trabajaron sobretodo en Nueva York y también en Canadá con la construcción de las nuevas vías del ferrocarril.

 

El "Rajolat" a Murla ha sido uno de los espectadores mudos de tan forzosas despedidas a otras tierras. Desde este banco de losas, hoy utilizado por la población para refugiarse de las largas horas de Sol durante los meses de verano, centenares de personas esperaron los autobuses y coches públicos para iniciar los largos caminos hacia tierras nuevas con la esperanza de una vida mejor. Por eso no es de extrañar que este lugar del pueblo, situado en frente de la plaza mayor, sea un gran símbolo y lugar de reunión para todo habitante de Murla.

Si quieres estar bien informado/da de todos los acontecimientos en el municipio tienes que visitar este punto ya que aquí se cuelgan los pasquines y bandos que anuncian cualquiera de las actividades o cambios importantes en el municipio.

| ENG.|

The town of Murla, as most of the villages around the Marina Alta, has suffered the hard departures of loved ones to other countries or to other places in the Valencian region in order to seek for a better life or get the necessary support for carry on their family. The first half of the twentieth century is marked by the great rural exodus.

Alger was, until the second Republic, one of the first destinations for the travellers of Murla. But this emigration was rather seasonal, using the months when the land could be not worked here. But the big exodus that faced the inhabitants of the Marina brought them to the other side of the ocean, the United States of America. The population that emigrated to the other side of the Atlantic has been estimated as a 13.6% for the people of Murla, these, worked mainly in New York and Canada with the construction of the new rail road tracks.

The "Rajolat" in Murla has been one of the mute spectators of these hard departures to other lands. From this slabs bench, used today by the population to refuge from the  long hours of sunshine during the summer season and gather in the shade, hundreds of people waited here for the buses and public cars to start the long roads to new lands, looking for a better life. Therefore, it is no surprising that this point of the town, located in front of the main square, is a big symbol and meeting place for all the inhabitants of Murla.

If you want to be informed of all the events in the municipality, you must visit this web page, here you will find the announcements of the different activities and changes on the municipality.

logos i dibuixos.png
logos i dibuixos.png
bottom of page