La emigración | The emigration

| VAL. | 

El poble de Murla, com també la gran majoria de pobles de la comarca de la Marina Alta, ha sofert les dures marxes de la gent estimada a altres països o a múltiples indrets de les comarques valencianes per tal de buscar una millor vida o aconseguir el suport necessari per a tirar endavant la família. La primera meitat del segle XX està marcada pel gran èxode rural.

L'Alger fou, fins passada la segona República, un dels primers destins dels periples dels murlers. Però aquesta emigració era més aviat estacional, aprofitant els mesos que no es podia treballar la terra ací. Però el gran èxode al qual s'enfrontaren els habitants de la marina els portà a creuar l'oceà per instal·lar-se als Estats Units d'Amèrica. La població que emigrà a l'altra banda de l'Atlàntic s'ha estimat en un 13,6% per al poble de Murla, aquests varen treballar sobretot a Nova York i també al Canadà amb la construcció de les noves vies del ferrocarril.

El "Rajolat" a Murla ha estat un dels espectadors mut d'aquestes forçoses partides a altres terres. Des d'aquest banc de lloses, avui utilitzat per la població per refugiar-se de les llargues hores de sol durant els mesos d'estiu i reunir-se a l'ombra, centenars de persones esperaren els autobusos i els cotxes públics per iniciar els llargs camins a noves terres amb l'esperança d'una vida millor. Per això, no es d'estranyar que aquest punt del poble, situat davant de la plaça major, siga un gran símbol i lloc de reunió per a tot habitant de Murla. 

Si vols estar ben informat/da de tots els esdeveniments al municipi has de visitar aquest indret ja que ací es pengen els pasquins i bans que anuncien qualsevol de les activitats o canvis importants al municipi.

| CAS.|

El pueblo de Murla, como la mayoría de los pueblos de la comarca de la Marina Alta, han sufrido la despedida de la gente a otros países o a muchos lugares de otras comarcas valencianas para buscar una vida mejor o conseguir el sustento necesario para salvar a la familia. La primera mitad del siglo XX está marcada por un gran éxodo rural.

 

El Argel fue, hasta pasada la segunda República, uno de los primeros destinos de los largos periplos de los murleros. Pero esta emigración era más bien estacional, aprovechando los meses en que no se podía trabajar la tierra de aquí. Pero el gran éxodo al que se enfrentaron los habitantes de la marina los llevó a cruzar el océano para instalarse en los Estados Unidos de América. La población que emigró a la otra parte del Atlántico en el pueblo de Murla se ha estimado en un 13,6% del total en aquel momento, estos trabajaron sobretodo en Nueva York y también en Canadá con la construcción de las nuevas vías del ferrocarril.

 

El "Rajolat" a Murla ha sido uno de los espectadores mudos de tan forzosas despedidas a otras tierras. Desde este banco de losas, hoy utilizado por la población para refugiarse de las largas horas de Sol durante los meses de verano, centenares de personas esperaron los autobuses y coches públicos para iniciar los largos caminos hacia tierras nuevas con la esperanza de una vida mejor. Por eso no es de extrañar que este lugar del pueblo, situado en frente de la plaza mayor, sea un gran símbolo y lugar de reunión para todo habitante de Murla.

Si quieres estar bien informado/da de todos los acontecimientos en el municipio tienes que visitar este punto ya que aquí se cuelgan los pasquines y bandos que anuncian cualquiera de las actividades o cambios importantes en el municipio.

| ENG.|

The

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.