Riuraus 

Elaboració de la pansa | Elaboración de la pasa

CC Museu Valencià d'Etnologia

| VAL. | Els riuraus són edificis que des de finals del segle XVIII marcaren els paisatges de la Marina Alta rural. Són edificis emblemàtics i únics al món. L'estructura que els conforma està dissenyada específicament per a poder assecar el raïm i convertir-lo en pansa. D'ahí que aquestes estructures conten amb un espai amb porxo obert per la part longitudinal mitjançant 3, 4, 5 o més arcs.

El cas de Benigembla és significatiu, és el poble de la comarca que més restes de riuraus conserva a dins del casc urbà. Els xicotets fragments d'arcs que queden dels riuraus són abundants, però per la seua conservació i característiques destaca un dels conjunts compost per la font del poble i dos riuraus.

 

En un d'aquest riuraus podem veure una Estufa de pansa, una cambra d'assecatge que va semiindustrialitzar el procés de l'assecat per reduir el temps de producció i per tant millorar el renidment de la venda del producte. Encara podem veure el forn de corfa d'ametlla. Es tracta d'una habitació amb una boca de forn semisoterrat on tiraven corfa d'ametlla per fer la combustió, el fum que s'originava era transportat, a través d'unes tuberies grosses de ferro, a una altra sala tancada per portes corredisses i amb rails per facilitar l'entrada dels canyissos amb carretons, allí era on s'assecava el raïm.

| CAS. | Los riuraus son edificios que desde finales del siglo XVIII marcaron los paisajes de la Marina Alta rural. Son edificios emblemáticos y únicos en el mundo. La estructura que los conforma está diseñada específicamente para poder secar la uva y convertirla en pasa. De ahí que estas estructuras cuentan con un espacio con porche abierto por la parte longitudinal mediante 3, 4, 5 o más arcos.

El caso de Benigembla es significativo, es el pueblo de la comarca que más restos de riuraus conserva dentro del casco urbano. Los pequeños fragmentos de arcos que quedan de los riuraus son abundantes, pero por su conservación y características destaca uno de los conjuntos compuesto por la fuente del pueblo y dos riuraus.

En uno de este riuraus podemos ver una Estufa de pasa, una cámara de secado que permitía la  semi-industrialitzación del proceso del secado para reducir el tiempo de producción y por tanto mejorar el rendimiento de la venta del producto. Todavía podemos ver el horno de cáscara de almendra. Se trata de una habitación con una boca de horno semienterrado donde echaban cáscaras de almendra para hacer la combustión, el humo que se originaba era transportado, a través de unas tuberías gordas de hierro, a otra sala cerrada por puertas correderas y con raíles para facilitar la entrada de los cañizos con carretillas, allí era donde se secaba la uva.

| ENG. | The

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.