El viejo lavadero | The old laundry

Aigua corrent| Agua corriendo

| VAL. | 

El llavador és el lloc on els habitants del poble baixaven a llavar la roba de manera tradicional. La bassa de forma rectangular i amb lloses inclinades als dos costats més llargs, es construïa al costat d'una font d'aigua i es cobria amb un porxo per tal de tindre ombra a l'estiu.

Allí, on es reunien les dones per a netejar llençols, mantes, tovalloles i roba era un espai on "xafardejar" i comentar els afers del poble. La paraula "xafardejar" deriva de la frase "fer safareig" o "safarejar" i alhora de la paraula "safareig" una paraula d'origen àrab (ṣahrîǧ =bassal) per a indicar el lloc on s'havia de llavar la roba. 

El llavador vell de Murla està ubicat just al costat del mur sud

del castell del Pop. Les aigües arriben fins a ell canalitzades de

la font per baix les cases.

Canalització per baix les cases | Canalización por debajo de las casas | Channeling below the houses

| CAS.|

El lavadero es el lugar dónde los habitantes del pueblo bajaban a lavar la ropa de forma tradicional. La balsa, de forma rectangular y con losas inclinadas en los lados más largos, se construía junto a una fuente de agua y se cubría con un porche para tener sombra en verano.

Era allí donde se reunían las mujeres para limpiar sabanas, mantas, toallas y ropa; un espacio dónde “chafardear” y comentar los asuntos del pueblo. La palabra “chafardear” (del valenciano “xafardejar”) es sinónimo de cotillear o chismorrear y proviene de la frase “fer safareig” (“hacer lavadero”, “hacer la colada”). “Safareig” es a su vez un vocablo de origen árabe (ṣahrîǧ = charca) que indicaba el lugar dónde se tenía que lavar la ropa.

El lavadero viejo de Murla está ubicado justo al lado del muro sur del castillo del Pop. Las aguas llegan hasta él canalizadas de letra bajo las casas.

 

| ENG.|

El The washhouse is the place where the local people used to wash clothes in a traditional way. The rectangular washhouse consisted of two inclined stone lips on the sides. It was built next to a water fountain and it had a roof to have shade in summer.


It was there where women gathered to clean sheets, blankets, towels and clothes; a space to talk about the affairs of the town. The word 'xafardejar' (from Valencian) means to gossip and comes from the phrase 'fer safareig' (to do the laundry)). Safareig is a word of Arab origin (ṣahrîǧ = pond) meaning artificial water deposit, commonly used for irrigation and doing the laundry.

Murla's old laundry is located right next to the south wall of Pop Castle. The waters reach him channeled under the houses.

Si hi ha alguna olor lligada a aquestes construccions és la del sabó de pedra fet a base d'oli i considerat com un dels millors contra el greix. Vols fabricar la teua pròpia aroma de

llavador? 

Si hay algún olor ligado a estas construcciones es la del jabón tradicional. hecho a base de aceite y considerado como uno de los mejores contra la grasa. Quieres fabricar tu propio aroma de lavadero?

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.