Almazara | Olive Mill

| VAL. | 

La paraula almàssera ve de l’àrab másara, i deriva del verb ásar, que vol dir polsar o esprémer. I precisament es tracta d'un lloc on es processen les olives per a extraure el seu suc. Les almàsseres han anat canviant amb el pas del temps ja són de ben poques les que encara continuen fent l'oli de forma tradicional, poc a poc han anat modernitzant-se fins mecanitzar quasi tot el procés.

El cultiu de l'oliva a Senija és una activitat tradicional, però majoritàriament la seua producció va destinada a l'autoconsum.

 

| CAS.|

La palabra almazara viene del árabe Masar, y deriva del verbo Asari, que significa pulsar o exprimir. Y precisamente se trata de un lugar donde se procesan las aceitunas para extraer su jugo. Las almazaras han ido cambiando con el paso del tiempo ya son muy pocas las que aún continúan haciendo el aceite de forma tradicional, poco a poco han ido modernizándose hasta mecanizar casi todo el proceso.

 

El cultivo de la aceituna en Senija es una actividad tradicional, pero mayoritariamente su producción va destinada al autoconsumo.

| ENG.|

The word almàssera comes from the Arabic Masar, and derives from the verb Asari, which means to press or squeeze. And it is precisely a place where olives are processed to extract their juice. The oil mills have changed over time and there are very few that still continue to make the oil in a traditional way, little by little they have been modernized until they mechanize almost the entire process.

The cultivation of olives in Senija is a traditional activity, but mostly its production is intended for self-consumption.

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.