Pozo y lavadero | Water well & washing place

Aigua corrent | Agua corriendo

| VAL. | 

Safareig, una paraula preciosa d'origen àrab (ṣahrîǧ =bassal)  per indicar el lloc habilitat per a llavar la roba, amb unes lloses de pedra i bassa central d'aigua. Existien safareigs privats com el que ens trobem al davant i safareigs o llavadors públics.  El llavador de Xaló, hui en dia desaparegut, estaria ubicat a la ribera dreta del riu, just al costat de l'hortet del rector.

Era el lloc de reunió femenina i el moment d'esbarjo, de fet era el lloc on més xafarderies es feien. Bona mostra del que diguem la trobem en expressions com "fer safareig" com a sinònim de xafardejar o l'expressió "No ho digues a ningú, perquè la gent de seguida fa safareig".

| CAS. | 

 

Safareig (Lavadero), una palabra preciosa de origen árabe (ṣahrîǧ = charca) para indicar el lugar habilitado para lavar la ropa, con unas losas de piedra y balsa central de agua. Existían lavaderos privados como el que nos encontramos delante y lavaderos públicos. El lavadero de Xaló, hoy en día desaparecido, estaría ubicado en la ribera derecha del río, justo al lado del huerto del párroco.

Era el lugar de reunión femenina y el momento de recreo, de hecho era el lugar donde más chismes se hacían. Buena muestra de lo que decimos lo encontramos en expresiones valencianas como "hacer safareig" como sinónimo de chismorrear o la expresión "No lo digas a nadie, porque la gente rápidamente hace safareig".

| ENG. | 

 

Safareig is an Arabic word and it means water deposit. Every town had safareigs (both private and public) and they were generally formed by a central pool surrounded by stones slabs. Xalo’s safareig was destroyed in the 60s. The safareig was a women’s reunion place for laundry and recreation. By way of example, the expression “fer safareig”, means to gossip. 

Si hi ha alguna olor lligada a aquestes construccions és la del sabó de pedra fet a base d'oli i considerat com un dels millors contra el greix. Vols fabricar la teua pròpia aroma de

llavador? 

Si hay algún olor ligado a estas construcciones es la del jabón tradicional. hecho a base de aceite y considerado como uno de los mejores contra la grasa. Quieres fabricar tu propio aroma de lavadero?

Llavador públic desaparegut | Lavadero público desaparecido| Missing public laundromat

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.