top of page

Lavadero| Washing place

Benigembla Lavadero-8.jpg
Aigua corrent - Agua corriente
00:00 / 00:00
Benigembla.png

Aigua corrent| Agua corriendo

| VAL. | El llavador és el lloc on els habitants del poble baixaven a llavar la roba de manera tradicional. La bassa de forma rectangular i amb lloses inclinades als dos costats més llargs, es construïa al costat d'una font d'aigua i es cobria amb un porxo per tal de tindre ombra a l'estiu.

Allí, on es reunien les dones per a netejar llençols, mantes, tovalloles i roba era un espai on "xafardejar" i comentar els afers del poble. La paraula "xafardejar" deriva de la frase "fer safareig" o "safarejar" i alhora de la paraula "safareig" una paraula d'origen àrab (ṣahrîǧ =bassal) per a indicar el lloc on s'havia de llavar la roba. 

Al llavador hi havien una sèrie de normes no escrites que totes respectaven per igual i així aconseguien un bon funcionament de la instal·lació: les dones es repartien a dues vessants de la bassa. A una banda les dones que estaven utilitzant sabó i lleixius i a l'altra les que repassaven la roba. D'aquesta manera i a través de conductes diferents, l'aigua dels lleixius no es mesclava amb la neta.

El de Benigembla té la curiositat d'estar molt avall del poble, a l'altura del riu, això és habitual en pobles que estan en altura respecte al llit o l'afluència d'aigua, per tal de facilitar la construcció i no haver de fer grans inversions d'enginyeria per a pujar l'aigua a dalt del poble.

| CAS. | 

El lavadero es el lugar dónde los habitantes del pueblo bajaban a lavar la ropa de forma tradicional. La balsa, de forma rectangular y con losas inclinadas en los lados más largos, se construía junto a una fuente de agua y se cubría con un porche para tener sombra en verano.

Era allí donde se reunían las mujeres para limpiar sabanas, mantas, toallas y ropa; un espacio dónde “chafardear” y comentar los asuntos del pueblo. La palabra “chafardear” (del valenciano “xafardejar”) es sinónimo de cotillear o chismorrear y proviene de la frase “fer safareig” (“hacer lavadero”, “hacer la colada”). “Safareig” es a su vez un vocablo de origen árabe (ṣahrîǧ = charca) que indicaba el lugar dónde se tenía que lavar la ropa.

En el lavadero había una serie de normas no escritas que todas respetaban por igual, consiguiendo así un buen funcionamiento de la instalación. Las mujeres se repartían en las dos vertientes de la balsa. A un lado se situaban las mujeres que estaban usando jabón y lejías y en el otro las que enjuagaban la ropa. De esta manera y a través de conductos diferentes, el agua de las lejías no se mezclaba con el agua limpia.

El de Benigembla tiene como curiosidad estar situado muy abajo del pueblo, a la altura del río, esto es habitual en pueblos que están en altura respecto al cauce o la afluencia de agua principal, así facilitaban la construcción y no tenían que hacer grandes inversiones de ingeniería para subir el agua arriba al pueblo.

| ENG. | 

El The washhouse is the place where the local people used to wash clothes in a traditional way. The rectangular washhouse consisted of two inclined stone lips on the sides. It was built next to a water fountain and it had a roof to have shade in summer.


It was there where women gathered to clean sheets, blankets, towels and clothes; a space to talk about the affairs of the town. The word 'xafardejar' (from Valencian) means to gossip and comes from the phrase 'fer safareig' (to do the laundry)). Safareig is a word of Arab origin (ṣahrîǧ = pond) meaning artificial water deposit, commonly used for irrigation and doing the laundry.


Doing the laundry in a washhouse entailed a series of non-written rules that everyone would respect to maintain public order and the building itself. The women were divided on both sides. Women using soap and lyes stood on one side and, on the other, those who rinsed the clothes. Using different conduits (through which the water was constantly flowing), the water of the lyes would not mix with the clean water.
Benigembla's washhouse is particularly located away from the old town, down by the river. It was built as near of the main water supply as possible to avoid large investments of engineering to raise water to the town.

Com més blanques i calcinades estiguen les cendres millor lleixiu s'obtindrà. Si vols saber com s'elaborava el lleixiu casolà de cendres para atenció a la recepta:

cendra.jpg

ELABORACIÓ:

- Pells de les ametlles

- Aigua (200ml)

 

1- Cremeu les pells de les ametlles dins d'una olla vella, de manera que queden una quantitat de cendres més o menys equivalent a una cullereta de postre.

 

2- Una vegada les cendres estiguen fredes afegiu un got d'aigua (200ml)  freda, ho mescleu tot ben bé i ho deixeu reposar durant dos dies.

Passat aquest temps ja teniu apunt el lleixiu per a llavar vostres prendes. Recordeu que aquest lleixiu no taca com els actuals.

Cuanto más blancas y calcinadas esten las cenizas mejor lejía obtendrá. Si quieres saber cómo se elaboraba la lejía casera de cenizas presta atención a la receta:

ELABORACIÓN:

- Cáscaras de las almendras

- Agua (200ml)

 

1- Quemad las cáscaras de las almendras dentro de una olla vieja, de forma que queden una cantidad de cenizas más o menos equivalente a una cucharilla de postre.

 

2- Una vez las cenizas estén frías añadid un vaso de agua (200ml) fría, mezclarlo todo muy bien y dejarlo reposar durante dos días.

Pasado este tiempo ya teneis lista la lejía para limpiar vuestras prendas. Recordad que esta lejía no mancha como las actuales.

The best bleach is obtained with very white and calcined ashes. IIf you want to know how homemade bleach was made, pay attention to the recipe:

PREPARATION:


- Almond shells
- Water (200ml)

1- Burn the almond shells in an old saucepan, so that there is a quantity of ashes more or less equivalent to a dessert spoon.

2- Once the ashes are cold, add a glass of cold water (200ml), mix well and leave to stand for two days.

After this time you have the bleach ready to clean your clothes. Remember: This bleach does not stain like the current ones.

bottom of page