top of page

Sierra | Mountain

Vaixell navegant

Barco navegando|Boat sailing

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

| VAL. |  Si ens situem en aquest punt mirant al fons de Xaló, s'alça el cim de Bèrnia, a 1.128 metres sobre el nivell del mar és el cim més alt de la Marina Alta.

Al bell mig es conserven les restes d'una fortificació del segle XVI pensada per a protegir la població i el territori dels atacs dels pirates barbarescos.  I es que durant el segle XVI les costes de tot el Regne de València i els seus vaixells foren durament castigats per la pirateria. A més a més les poblacions costaneres patien assalts nocturns i segrestos de la població. 

La preocupació va créixer fins al punt que el rei Felip II manà construir fortificacions per tota la costa, i en especial en aquells llocs més sensibles d'incursions, com és el cas d'aquesta comarca.

Fins i tot la població morisca de l'interior tenia prohibida l'entrada a les poblacions de costa, 'sota pena de galera'.

El fort de Bèrnia fou manat a construir l'any 1562 per l'enginyer italià Joan Baptista Antonelli, qui també és el responsable d'altres torres de la costa valenciana.

La  història d'aquesta fortificació fou molt curta, el fill de Felip II, Felip III, manà la seua demolició l'any 1612 per dos motius: El primer és que havia resultat poc útil per a la defensa de la costa per estar lluny i el segon per evitar que la fortificació poguera ser utilitzada per l'enemic per fer-s'hi fort al seu interior.

Ruta Senderista pel Fort de Bèrnia

DESCOBREIX-LA DESCÚBRELA | DISCOVER IT

 

AQUÍ

| CAS. |  Si nos situamos en este punto mirando  al fondo de de Xaló, se levanta la cumbre de Bèrnia, a 1.128 metros sobre el nivel del mar es la cumbre más alta de la Marina Alta.
En su seno se conservan los restos de una fortificación del siglo XVI pensada para proteger a la población y el territorio de los ataques de los piratas berberiscos.  Y es que durante el siglo XVI las costas de todo el Reino de Valencia y sus barcos fueron duramente castigados por la piratería. Además, las poblaciones costeras sufrían asaltos nocturnos y secuestros de la población. 
La preocupación creció hasta el punto que el rey Felipe II mandó construir fortificaciones por todo la costa, y en especial en aquellos lugares más sensibles de incursiones, como es el caso de esta comarca.
Incluso la población morisca del interior tenía prohibida la entrada a las poblaciones de costa, 'bajo pena de galera'.
El fuerte de Bèrnia fue construido en 1562 por el ingeniero italiano Joan Baptista Antonelli, quien también es el responsable de otras torres de la costa valenciana.
La historia de esta fortificación fue muy corta, el hijo de Felipe II, Felipe III, mandó su demolición en 1612 por dos motivos: El primero es que había resultado poco útil para la defensa de la costa para estar lejos y el segundo para evitar que la fortificación pudiera ser utilizada por el enemigo para hacerse fuerte en su interior.

| ENG. |  

If we stand at this point looking from the bottom of  Xaló, the summit of Bèrnia rises to 1,128 meters above sea level. It is the highest summit in the Marina Alta.

One of its highlights are the remains of a fortification from the XVI century, designed to protect the population and the territory from the attacks of the Berber pirates.  During the 16th century, the coasts of the whole kingdom of Valencia and its ships were severely damaged by piracy. In addition, coastal populations suffered night raids and kidnappings of the local residents. 

Concern grew to the point that King Philip II had fortifications built all over the coast, and especially in those areas most susceptible to incursions, as was the case in this region.

Even the Moorish population of the interior was forbidden to enter the coastal towns, 'under the penalty of hanging.

The Fort of Bèrnia was built in 1562 by the Italian engineer Joan Baptista Antonelli, who is also responsible for other towers on the Valencian Coast.

The history of this fortification was very short, the son of Philip II, Philip III, ordered its demolition in 1612 for two reasons: the first was that it had been of little use in the defence of the coast as it is far away and the second to prevent the fortification from being used by the enemy.

Torre de l'Almadrava, Dénia

Torre de l'Almadrava, Dénia

Torre del Gerro, Dénia

Torre del Gerro, Dénia

Torre del Portitxol, Xàbia

Torre del Portitxol, Xàbia

Torre d'Ambolo, Xàbia

Torre d'Ambolo, Xàbia

Torre del cap d'Or de Moraira

Torre del cap d'Or de Moraira

Castell de Moraira i penyal d'Ifac

Castell de Moraira i penyal d'Ifac

bottom of page