Molino harinero| Flour Mill

Soroll  de Moles | Sonido de muelas | Millstone sound

| VAL. | El molí del Giner és un dels quatre molins fariners que hi havia repartits arreu del riu al seu pas pel terme de Xaló per aprofitar la força motriu de l'aigua com energia per a moldre gra. Els molins hidràulics d'aquesta zona són els coneguts com molins de Cacau. Aquest element és una xicoteta cava subterrània que guardava el rodet, l'element que feia moure tot el mecanisme.

Aquest molí ja es coneix per la documentació a finals del segle XIV - principis segle XV i va anar adaptant-se als temps i evolucionant fins que cap als anys 70 parà de funcionar. L'edifici, en fase de projecte esdevindrà una vegada restaurat en Casa de Cultura Municipal.

| CAS. | El molino de Giner es uno de los cuatro molinos harineros que había repartidos por el río a su paso por Xaló para aprovechar la fuerza motriz del agua como energía para moler grano. Los molinos hidráulicos de esta zona son los conocidos como molinos de Cárcavo. Este elemento es una pequeña cava subterránea que albergaba el rodezno, el elemento que hacía rodar todo el mecanismo.

Este molino ya se conocía por la documentación en el siglo XV y fue adaptándose y evolucionando hasta los años 70, cuando paró de funcionar. El edifico, en fase de proyecto, albergará una vez rehabilitado la Casa de Cultura.

| ENG. | Giner’s mill is one of the four flour mills distributed throughout the river as it runs through Xaló’s municipal limits. The local documents date the mill between the end of the 14th century and the beginning of the 15th, when it ceased (in 1470 aprox).

Recreació d'un molí hidràulic en 3D

Recreación de un molino hidráulico en 3D

3D Recreation of a hydraulic mill

Esquema molí. Imatges commons Licence.

          VAL.    |​     CAS.

 1. La cabra | cabria

 2. La gronsa | tolva

 3. La mola volandera | volandera

 4. La naïlla | lavija

 5. La mola sotana |solera

 6. El coll Ferro | palohierro

 7. El farinal | harinal

 8. La Farnera | harnero

 9. L'arbre | árbol

 10. El rodet | rodezno

 11. La canal | saetillo

 12. La paleta  | compuerta de saetillo

 13. L'agulla | gorrón

 14. El dau | rangua

 15. El banc | puente

 16. El templador | alivio

 17. La cacau | cárcavo

| VAL. | El blat i altres cereals han sigut durant segles la base de la piràmide de l'alimentació però no sols transformat en farina sinó també com a plat calent de cullera. Si voleu descobrir una de les receptes més medievals que s'han conservat als pobles d'interior de la comarca de la Marina Alta, així com a la Safor, i la Marina Baixa, cliqueu sobre la imatge per a descobrir-la.

| CAS. | El trigo y otros cereales han sido durante siglos en la base de la pirámide de la alimentación, pero no solo transformados en harina sino también coma plato de cuchara. Si queréis descubrir una de las recetas más medievales que se han conservado en los pueblos del interior de la Marina Alta, así como La Safor y Marina Baja, haz clic sobre la imagen y descúbrelo.

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.