top of page

Caminos de piedra y agua | Ways of stone and water

Benigembla Muros y caminos-3.jpg
Llíber.png

| VAL. | Es tracta d'una ruta de dificultat baixa amb la qual podrem recórrer els diferents pobles de la Vall del Pop passejant i gaudint dels paisatges i l'encant que caracteritza a cadascun dels seus pobles. L'itinerari transcorre per les voreres del riu Xaló/Gorgos eix vertebrador de tota la vall.

D'una banda la ruta des de Llíber ens portarà fins a Xaló en una senda de poc més de 1500 metres i uns 25 minuts de durada que ens endinsarà pel propi riu. D'altra banda, també es pot realitzar el passeig eixint des de Senija i finalitzar al pla de Llíber. Aquesta un poc més llarga, té una distància de 3800 metres que es pot culminar a bon ritme en una hora aproximadament, en aquest cas el protagonisme el protagonitza la vegetació que rebleix les muntanyes i les voreres dels bancals realitzats en la tècnica "pedra seca". Vegetació adaptada a un clima mediterrani d'oscil·lacions entre temperatures fresques a l'hivern i molt caloroses a l'estiu. Entre elles trobem el coscoll i el llentiscle com a espècies més representatives, també el romer i els carrascars. 

Un dels elements comuns al llarg de tot el recorregut és la pedra seca, una tècnica constructiva introduïda pels musulmans però desenvolupada 'in extremis' al segle XIX, fou utilitzada principalment per a la construcció de bancals a les faldes de les muntanyes però també per a fer corrals, boques de pou, etc. 

La tècnica s'extén per tots els territoris mediterranis i fou declarada Patrimoni Immaterial per la Unesco l'any 2018.

Llíber.png

Microdocumental 'La pedra en sec'. Itinerantur

| CAS. | Se trata de una ruta de dificultad baja con la cual podremos recorrer los diferentes pueblos del Valle de Pop paseando y disfrutando de los paisajes y el encanto que caracteriza a cada uno de sus pueblos. El itinerario transcurre por la cuenca del río Xaló/Gorgos, eje vertebrador de todo el valle.

Por un lado la ruta desde Llíber nos llevará hasta Xaló en una senda de poco más de 1500 metros y unos 25 minutos de duración que nos adentrará por el propio río. Por otro lado, también se puede realizar el paseo saliendo desde Senija y finalizar al Pla de Llíber. Esta es un poco más larga, tiene una distancia de 3800 metros, pudiéndose culminar a buen ritmo en una hora aproximadamente. En este caso el protagonismo lo  tiene la vegetación que colmata las montañas y los bancales realizados con la técnica "piedra seca". Vegetación adaptada a un clima mediterráneo de oscilaciones entre temperaturas frescas en invierno y muy calurosas en verano. Entre ellas encontramos el carrasco y el lentisco como especies más representativas, también el romero y los carrascos. 

 

Uno de los elementos comunes a lo largo de todo el recorrido es la piedra en seco, una técnica constructiva introducida por los musulmanes pero desarrollada 'in extremis' en el siglo XIX, utilizada principalmente para la construcción de bancales a las faldas de les montañas pero también para hacer corrales, bocas de pozos, etc. 

La técnica se extiende por todos los territorios mediterráneos y fue declarada Patrimonio Inmaterial por la Unesco el año 2018.

pedra_calcària.jpg
Desbastant pedra - Desvastando piedra
00:0000:00
Llíber.png

Per a saber més sobre la ruta 'Camins de Pedra i Aigua'...

| ENG. | This is a low-difficulty route that takes us through the different villages of Vall de Pop, walking and enjoying the landscapes and the charm that characterises each of its villages. The route runs along the Xaló/Gorgos river basin, the backbone of the whole valley.

On the one hand, the route from Llíber will take us to Xaló on a path of just over 1,500 metres and about 25 minutes long that will take us along the river itself. On the other hand, you can also do the walk starting from Senija and finishing at Pla de Llíber. This is a little longer, with a distance of 3800 metres, and can be completed at a good pace in about an hour. In this case, the main feature is the vegetation that fills the mountains and the terraces made with the "dry stone" technique. Vegetation adapted to a Mediterranean climate with oscillations between cool temperatures in winter and very hot in summer. The most representative species are the kermes oak and mastic trees, as well as rosemary and kermes oak. 


One of the common elements along the whole route is dry stone, a building technique introduced by the Muslims but developed 'in extremis' in the 19th century, used mainly for the construction of terraces at the foot of the mountains but also for making corrals, wells, etc. 

 

The technique is widespread throughout the Mediterranean and was declared Intangible Heritage by Unesco in 2018.

Para saber más sobre la ruta de 'Caminos de piedra y agua'...

To know more about 'Ways of stone and water'...

3.-Pedra_en_sec_(26051155523).jpg

Oficios y trabajo de la piedra en seco | Stone works

Imatge del Museu Valencià d'Etnologia

bottom of page