top of page

Horno de cal | Lime kiln

Soroll de calciners treballant

Sonido de calcineros trabajando

Sound of 'calcineros' working

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Forn en funcionament de Na Llaneres

Imatge de galatzo.es   

 

Horno en funcionamiento de Na Llaneres

Imagen de galatzo.es

Na Llaneres kiln in operation

Image by galatzo.es

| VAL. | Els forns de calç són construccions utilitzades per a la transformació de pedres calcàries en calç. Això s'aconseguia exposant durant més de 24 hores les pedres a temperatures molt altes dins d'aquests forns. Passades les 24-48 hores destapaven el forn i les pedres s'havien fet blanques, i ja estaven llestes per a triturar-les i aconseguir calç.

La calç és la pintura tradicional de les nostres cases, però a més a més, també era un material de construcció excel·lent per a la realització de morter de calç. Les seues propietats eren: Ser el millor aïllant i impermeabilitzant contra l'aigua, i també per ser un anti fongs molt potent, és a dir, eliminava tots aquells organismes orgànics.

Esquema de M. Fullana 'Diccionari d'arts i oficis'

Diagram of M. Fullana 'Diccionari d'arts i oficis'.

| CAS. | Los hornos de cal son construcciones utilizadas para la transformación de piedras calcáreas en cal. Esto se conseguía exponiendo, durante más de 24 horas, las piedras a temperaturas muy altas dentro de estos hornos. Pasadas las 24-48 horas se destapaba el horno y las piedras se habían hecho blancas, y ya estaban listas para ser trituradas y obtener cal.

La cal es la pintura tradicional de nuestras casas, pero también era un material excelente de construcción para la realización de mortero de cal. Sus propiedades eran: Ser el mejor aislante e impermeabilizante, y a su vez ser fungicida, es decir eliminaba todos aquellos organismos orgánicos.

'Oficis de tradidió oral- La Calç'.  De Gorgos Film

| ENG. | 

Lime kilns are constructions used for the transformation of calcareous stones into lime. This was achieved by exposing stones to very high temperatures within these furnaces for more than 24 hours. After 24-48 hours the oven was uncovered and the stones had become white.  They were then ready to be crushed to obtain the lime

Lime is the traditional paint used for our houses, but it was also an excellent building material for the making of lime mortar. Its properties were: to be the best insulation and waterproofing and at the same time be a fungicide, that is to say it eliminated all organic organisms.

'El tacte de les pedres del camí i del forn de calç són trossets d'història i cultura que ens acompanyen. Aquesta calç treta de les nostres muntanyes també va construir fa segles els castells musulmans del nostre paisatge'

'El tacto de las piedras del camino y del horno de cal son trocitos de historia y cultura que nos acompañan. Esta cal sacada de nuestras montañas también construyó hace siglos los castillos musulmanes de nuestro paisaje'

'The feel of the stones on the path and the lime kiln are bits of history and culture that accompany us. This lime taken from our mountains also built the Muslim castles in our landscape centuries ago'

bottom of page