top of page

Iglesia | Church

Beniglembla iglesia y reloj de sol-5.jpg

Campanes al vol | Campanas al vuelo | Bells

Benigembla.png

| VAL. | Com ocorre en quasi totes les esglésies o construccions monumentals seran necessaris distints moments per a ser concloses i també poden sofrir remodelacions per tal d'adaptar-se al context artístic o històric. En aquest cas l'estructura de l'església de Benigembla marca tres dates diferents: el campanar al 1833, l'església com a tal en 1895 i l'interior data del 1913. Posteriorment, ja al 1994, el campanar serà restaurat i decorat. 

Si ens fixem en l'estil artístic és neoclàssic a excepció del campanar que és barroc. A dins s'anaren conformant altars fins arribar a huit, més l'altar major, i setze són els sants que emplenen l'església. Durant la Guerra Civil espanyola moltes imatges foren cremades, i és per això que alguns dels que podem veure avui, com la figura de Sant Josep o la de la Verge Miraculosa junt a algun altar, són donacions dels veïns del poble.

 

Sant Josep, patró actual del poble, li dóna nom a l'església i respon directament a aquesta època de postguerra, ja que fou la primera peça en composar la nova església després del conflicte. Abans d'aquest període els benigemblins rendien culte a la Puríssima, aquesta devoció venia de segles anteriors quan el poble no tenia una pròpia parròquia i en formava part de la de Parcent.

Com anècdota, durant la guerra l'església va ser usada com a magatzem d'aliments, però acabà tancant-se a conseqüència dels progressius atacs que sofria.

| CAS. | Cómo ocurre en casi todas las iglesias o construcciones monumentales serán necesarios distintos momentos para ser concluidas y también pueden sufrir remodelaciones para adaptarse al contexto artístico o histórico. En este caso la estructura de la iglesia de Benigembla marca tres fechas diferentes: el campanario al 1833, la iglesia como tal en 1895 y la interior fecha del 1913. Posteriormente, ya al 1994, el campanario será restaurado y decorado. 

Si nos fijamos en el estilo artístico es neoclásico a excepción de el campanario que es barroco. Adentro se fueron conformando altares hasta llegar a ocho, más el altar mayor, y dieciséis son los santos que rellenan la iglesia. Durante la Guerra Civil española muchas imágenes fueron quemadas, y es por eso que algunos de los que podemos ver hoy, como la figura de Sant Josep o la de la Virgen Milagrosa junto a algún altar, son donaciones de los vecinos del pueblo.

San José, patrón actual del pueblo, le da nombre a la iglesia y responde directamente a esta época de posguerra, puesto que fue la primera pieza al componer la nueva iglesia después del conflicto. Antes de este periodo los benigemblins rendían culto a la Purísima, esta devoción vendía de siglos anteriores cuando el pueblo no tenía una propia parroquia y  formaba parte de la de Parcent.

​Como anécdota, durante la guerra la iglesia fue usada como almacén de alimentos, pero acabó cerrándose a consecuencia de los progresivos ataques que sufría.

| ENG. | Like almost all churches and monumental constructions, Benigembla’s church has been built throughout the years, changing its appearance to adapt to the artistic or historical context. The bell tower was built in 1833; the church, in 1895; and the inside walls date back to 1913. The bell tower was restored and decorated in 1994.


The church has a neoclassical style (except from the baroque bell tower). Inside, there are up to eight altars (apart from the main altar) and sixteen representations of saints. Many images were burned during the Spanish Civil War. The current figures of Saint Joseph and the Miraculous Virgin are gifts from the neighbours of the town.


After the war, Saint Joseph was the first piece to be restored in the church, which was renamed after the saint. Saint Joseph is also the patron saint of the town. Before the modern period, the Benedictines worshiped the Immaculate Conception, whose devotion came from previous centuries when the town did not have its own parish and was still part of that located in Parcent.


The church was used as a food store during the war, but it suffered successive attacks and was therefore closed until the post-war period.

Des de dalt del campanar les vistes són espectaculars, t'atreveixes?

Desde arriba del campanario las vistas son espectaculares, te atreves?

Beniglembla iglesia y reloj de sol-2.jpg
Benigembla.png

From the top of the bell tower the views are spectacular, you dare?

bottom of page