Iglesia y Castillo de Pop | Church and the Pop's castle

| VAL. | 

Església fortalesa dedicada a Sant Miquel Arcàngel, un dels sants guerrers de la iconografia cristiana. Curiosmanet dels tres sants guerrers que més devoció valenciana tenim -Sant Jordi, Sant Miquel i Sant Sebastià- 2 els trobem representats a Murla. 

I és que Murla ha sigut des dels inicis de la cinquetsa criustiana de Jaume I amb les revoltes d'Al-Azdraq  fins la revolta i expulsió dels moriscos el 1609, plaça cobdiciada per tots els bàndols. 

Les esglésies fortalesa apareixen al llarg del territori com un complement de defensa i vigilància en llocs que necessiten una major resistència.

A aquesta situació estratègica, militar i política de Murla cal sumar-li una altra qüestió. El misteriós castell de Pop, sense restes conegudes, que segons molts documents del segle XVII estava situat al Penyó del Cavall Verd però que d'altres autors com S. Giner situarien hipotèticament en aquesta església. Les campanes de la qual tocaren 'a rebato' (toc d'emergència) en diverses ocasions per tal d'avisar del perill inminent i que la població es poguera posar a cobert.

Toc a 'rebato'| Toque a rebato

| CAS.|

Ermita fechada de 1691, se usó durante la edificación de la iglesia nueva como lugar de culto provisional. Se trata de una construcción típicamente valenciana, proviene del estilo barroco popular (que tiene sus orígenes a principios de siglo XVIII. De nave única, con fachada retablo y cubierta con espadaña.

Dedicada a Sant Doménec de Guzmán (fundador de los dominicos, famosos por su intransigencia y evangelización poco suave). Sus atributos el perro y la antorcha encendida venden del sueño revelador que tuvo su madre. Cuando fue a orar St. Domingo de Silos (benedictinos) para que le explicara su significado, este le reveló que su hijo llevaría la llama de Jesús en predicación. Como agradecimiento le pondría Domingo a su hijo.

En Xaló celebran fiestas en honor a St. Doménec a finales de julio, principios de agosto, con los tradicionales 'Bous al carrer' (toros populares) entre muchas otras actividades. 

| ENG.|

Hermitage Fortress church dedicated to Saint Michael the Archangel, one of the holy warriors of Christian iconography. Curiosmanet of the three warrior saints that we have the most Valencian devotion - Sant Jordi, Sant Miquel and Sant Sebastià- 2 we find them represented in Murla. And it is that Murla has been from the beginning of the crystalline kinetic of James I with the revolts of Al-Azdraq until the revolt and expulsion of the Moors in 1609, a place coveted by all sides. The fortress churches appear throughout the territory as a complement to defense and surveillance in places that need greater resistance. To this strategic, military and political situation of Murla it is necessary to add another question. The mysterious castle of Pop, with no known remains, that according to many documents of the seventeenth century was located in the Green Horse Rock but that of other authors such as S. Giner would hypothetically place in this church. The bells of which rang 'rebato' (emergency call) on several occasions in order to warn of the imminent danger and that the population could be placed.

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.