top of page

Almazara | Olive Mill

Benigembla Coperativa-12.jpg
Benigembla Coperativa-1.jpg

Premsa d'oli de la Cooperativa la Protectora  | Prensa de aceite | Oil press

| VAL. | Les cooperatives agrícoles són el lloc on els agricultors associats/cooperativistes elaboren i gestionen diferents productes de proximitat. Estan constituïdes arreu de la comarca de la Marina Alta cadascuna processant el cultiu que hi té al seu entorn. En el cas de Benigembla trobem la Cooperativa Agrícola la Protectora, per ella han passat productes molt variats al llarg dels 30 anys que porta en funcionament, des del raïm per elaborar vins i la passa, fins a les garrofes venudes com a producte alimentari per a animals. Avui en dia aquesta labor continua, sent l'oli d'oliva un dels seus principals productes.

Les olives recollides durant els mesos de novembre i desembre són transportades fins l'almàssera lloc on és treballa aquest fruit per tal d'aconseguir el tant apreciat oli d'oliva, anomenat pels romans "or líquid". 

 

Aquest producte és un dels més selectes a terres valencianes i els moriscs trobaren en aquesta terra l'entorn idíl·lic per a la seva elaboració. Quatre segles després, continua sent essencial en la dieta mediterrània, per les seves propietats i la important producció en aquestes terres.

Las olivas recogidas durante los meses de noviembre y diciembre son transportadas hasta la almazara lugar donde se trabajaba este fruto para conseguir el tanto apreciado aceite, denominado por los romanos "oro líquido". 

Este producto es uno de los más selectos en tierras valencianas y los moriscos encontraron en esta tierra el entorno idílico para su elaboración. Cuatro siglos después, continúa siendo esencial en la dieta mediterránea, por sus propiedades y la importante producción en estas tierras.

| CAS. | Las cooperativas agrícolas son el lugar donde los agricultores asociados/cooperativistas elaboran y gestionan diferentes productos de proximidad. Están constituidas en toda la comarca de la Marina Alta, cada una procesando el cultivo que tiene en su entorno. En el caso de Benigembla encontramos la Cooperativa Agrícola la Protectora, por ella han pasado productos muy variados a lo largo de los 30 años que lleva en funcionamiento, desde la uva para elaborar vinos y la pasa, hasta las algarrobas vendidas como producto alimentario para animales. Hoy en día esta labor continúa, siendo el aceite de oliva uno de sus principales productos.


Beniglembla aceite y oliveras-2.jpg
Benigembla.png
Benigembla.png

| ENG. | Agricultural cooperatives are the entities andthe places where associates ans cooperative farmers develop and manage different products of proximity, that is, products from an agricultural exploitation located in the nearby. These cooperatives are constituted throughout the region of La Marina Alta and each one is specialized in one crop. In the case of Benigembla, we find the Cooperativa Agrícola la Protectora, where many varied products have been processed over 30 years, from grapes (to make wine) and raisins, to carob beans sold as food for animals. The olive oil is nowadays one of its most important products.

 

The olives collected during the months of November and December are transported to the olive mill, where they will be processed to obtain the much-appreciated olive oil, to which the Romans referred to as the "liquid gold."

 

The olive oil is one of the most precious products in Valencian lands; the Moriscos found this land idyllic for its elaboration. Four centuries later, the olive oil is the cornerstone in the Mediterranean diet, due to its beneficial properties and the importance of its production in these lands.

A la Vall de Pop pots trobar diferents tipus d'oli. Segons la varietat d'oliva i el tipus de premsat podràs gaudir d'una intensitat diferent en tots els sentits:  en el color, en el sabor i també en l'olor.

En  el Valle de Pop puedes encontrar diferentes variedades de aceite. Según la variedad de la aceituna y  el tipo de prensado podras disfrutar de una intensidad diferente en todos los sentidos:

en el color, en el sabor y también en el olor.

There are different olive oils in Valley of Pop. You can enjoy different intensities of color, taste and smell, depending on the variety of olive and the type of pressing that has been used in the process of production.

Benigembla.png

En la degustació dels olis no es té en compte la vista. Així els gots utilitzats són de color blau per a evitar usar la vista. Hem de tapar el got amb un platet i escalfar el líquid per uns minuts amb les mans, ha d'estar a 28ºC.

Després olorarem per uns segons buscant aromes de poma, fulles, herba, fruits secs, tomaquera...

olives.jpg

En la degustación de los aceites no se tiene en cuenta la vista. Por esos los vasos utilizados son de color azul para evitar usar la vista. Deberemos tapar el vaso con un plato y calentar el líquido por unos minutos con las manos, tiene que estar a 28 °C.

Después oleremos por unos segundos buscando aromas de manzana, hojas, hierba, frutos secos, tomatera...​

Benigembla.png

Visual perception is not considered when tasting olive oils. The glasses are blue to avoid wrong visual interferences. The temperature is nonetheless very important: the oil must be at 28ºC. 

Before tasting the oil, the glass must be held with both hands and covered with a thin plate to heat the liquid for a few minutes. After that, we smell the oil for a few seconds looking for flavors of apple, leaf, grass, nuts, tomato... 

Benigembla.png

A continuació es passa a tastar el sabor, igual que el vi, el vocabulari és molt extens. Les sensacions en boca poden ser: Afrutat, amarg o picant i d'una intensitat lleugera, mitja o intensa, entre altres.

got cata oli.jpg

A continuación se pasa a probar el sabor, igual que el vino, el vocabulario es muy extenso. Las sensaciones en boca pueden ser: Afrutado, amargo o picante y de una intensidad ligera, media o intensa, entre otras.

Benigembla.png

Then, we taste the flavor in mouth (here the sensations may vary from one person to another, like with the wine). The sensations can go from fruity to bitter, spicy, light intensity, medium intensity, etc. 

Benigembla.png

Per últim ens queda valorar el tacte de l'oli, però no amb les mans, sinó amb la llengua i el paladar. El resultat d'aquesta valoració serà de textura aquosa, suau, fluida o pastosa, per exemple.

setrill oli.jpg

Por último nos queda valorar el tacto del óleo, pero no con las manos, sino con la llengua y el paladar. El resultado de esta valoración será de textura acuosa, suave, fluida o pastosa, por ejemplo.

Benigembla.png

Finally, we can appreciate the touch of the oil, not with the hands, but with the tongue and the palate. The result of this evaluation can be watery, smooth, fluid or pasty texture, for example.

'La millor forma de degustar oli a la manera tradicional és amb un troç de pà, encara qui hi ha que prefereix tastar-lo amb una bona tomaca'

'La mejor forma de degustar aceite  a la manera tradicional, es con un trozo de pan, aunque hay quien prefiere probarlo con un buen tomate'

'The best way to taste olive oil is the traditional way: with a slice of bread, but there are also many people who find that sliced tomatoes are the best accompaniment.'

tomaca amb oli.png
bottom of page