Los yesares | 

So de cantera - Sonido de cantera
00:00 / 00:00

| VAL. | 

L'explotació d'algeps és ben coneguda a la comarca de la Marina Alta, les restes d'aquestes mines les podem trobar en diversos municipis. En el cas de Murla, encara són visibles les marques d'aquestes feines, no debades, donat que Murla va ser un dels grans abastadors d'aquesta matèria durant dècades. De forma majoritària l'algeps s'utilitzava per a la construcció.

L'algeps, també anomenat guix en molts indrets de les terres valencianes, és una roca natural sedimentària composta per sulfat calci cristal·litzat conjuntament amb aigua. El seu origen està associat a la dessecació de llacs salats o mars d'interior sense eixida al mar.

L'extracció de l'algeps de forma tradicional es feia a poca profunditat amb l'ajuda de pics, tascons o falques de ferro o fusta i/o barres de ferro, una vegada llevada la terra superficial i localitzada la capa d'algeps es feien forats amb barrines (barres de ferro allargades amb un extrem en forma de doble bisell per perforar la roca) ajudant-se un poc de l'aigua per ablanir els guixos. S'introduïen les falques disposades equidistants que en colpejar-les amb una massa es creava una escletxa longitudinal que permetia extraure una gran roca d'algeps. Amb el temps, començaren a introduir-se carregues explosives (que s'anomenaren també, barrines). I que les seues marques encara hui en dia fan palesa d'aquestes activitats en moltes coves i parets de muntanya. A meitats del segle XX ja seran grans màquines, com les trepadores perforadores o els martells trituradors, les que agilitzaran i rendibilitzaran l'extracció dels algeps.

| CAS.|

La explotación de yesos es bien conocida a la comarca de la Marina Alta, los restos de estas minas las podemos encontrar en varios municipios. En el caso de Murla, aún son visibles las marcas de estos trabajos, no es de extrañar ya que Murla fue uno de los grandes aprovisionadores de esta materia durante décadas. Mayoritariamente el uso del yeso se destinaba a la construcción.

El yeso, es una roca natural sedimentaria compuesta por sulfato de calcio cristalizado conjuntamente con agua. Su origen está asociado a la desecación de lagos salados o mares de interior sin salida al mar.

La extracción del yeso de forma tradicional se hacía a poca profundidad con ayuda de picos, cuñas de hierro o madera y/o barras de hierro, una vez retirada la tierra superficial y alcanzado el nivel de yesos se hacían agujeros con barrinas (barras de hierro alargadas con un extremo en forma de doble bisel para perforar la roca) y un poco de agua para reblandecer los yesos. Se introducían las cuñas dispuestas equidistantes, al golpearlas con una maza se creaba una grieta longitudinal que permitía extraer una gran roca de este material. Con el tiempo empezaron a introducirse cargas explosivas (que también se llamaron barrenas). Las marcas que dejaban al explotar aún son visibles en muchas cuevas y paredes de montañas. A mediados del siglo XX ya serán las grandes máquinas, como los taladros perforadores o los martillos trituradores, los que agilizarán y rentabilizarán la explotación de yesos.

| ENG.|

Her

1- La calcinació: per eliminar part de l'aigua que contenia la pedra

2- La mòlta i el garbellat: per convertir la pedra en una pols fina

3- L'emmagatzematge: per conservar-ho

4- El transport: per a la seua distribució i consum. A Murla arribaven carretes de diferents parts del territori per abastir-se.

1- La calcinación: para eliminar parte del agua que contenia la piedra

2- La molienda y cribado: para convertir la piedra en un polvo fino

3- El almacenaje: para conservarlo

4- El transporte: para su distribución y consumo. A Murla llegaban carretas de diferentes lugares del territorio para abastecerse

AUDIOVISUAL QUE RECREA L'EXTRACCIÓ

DE L'ALGEPS DE FORMA TRADICIONAL

AUDIOVISUAL QUE RECREA LA EXTRACCIÓN DEL YESO DE FORMA TRADICIONAL

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.