Iglesia | Church

Campanes al vol | Campanas al vuelo | Bells

| VAL. | 

Ens trobem al cor del poble, a la plaça. Era -i continua sent- el lloc de reunió de tots els pobles, on es fa el mercat i on havien d'estar representats els poders fàctics: El civil i el religiós. Just en el punt on ens trobem, els tenim els dos ben representats: La casa senyoria i L'església.

Pel que fa a l’església sabem que l’any 1318 ja existia parròquia a Xaló. Sembla que la primera església s’erigí sobre l’antiga mesquita, pràctica prou habitual d’altra banda…

El temple que veiem actualment és d’estil neoclàssic, de planta de creu llatina i torre octogonal. Fou acabat l’any 1831 (40 anys tardaren a construir-la i ajudaren tots els veïns del poble, aportant els seus carros, transport, materials…). Mentre estava en construcció les misses es realitzaren a l’Ermita i també al Palau.

El temple està dedicat a la Verge de la Consolació, coneguda popularment com la Verge Pobra per l’estat en el qual es va trobar durant una excavació en la partida de Benibrahim (antiga alqueria musulmana).

I si la plaça és el lloc de reunió i el cor del poble, el campanar és el vigia i anunciador de notícies. Els tocs de campana marcaven el ritme i les hores, però també les notícies alegres (naixements i bodes), tristes (defuncions) o alarmes (en cas de foc).

| CAS. | 

Nos encontramos en el corazón del pueblo, en la plaza. Era -y sigue siendo- el lugar de reunión de todos los pueblos, donde se hace el mercado y donde debían estar representados los poderes fácticos: El civil y el religioso. Justo en el punto donde nos encontramos, los tenemos a  ambos bien representados: La casa señoría y la iglesia.

En cuanto a la iglesia sabemos que en 1318 ya existía parroquia en Xaló. Parece que la primera iglesia se erigió sobre la antigua mezquita, práctica bastante habitual por otro lado ...

El templo que vemos actualmente es de estilo neoclásico, de planta de cruz latina y torre octogonal. Fue terminado en 1831 (40 años tardaron en construirla y ayudaron todos los vecinos del pueblo, aportando sus carros, transporte, materiales ...). Mientras estaba en construcción las misas se realizaron en la Ermita y también en la casa de la señoría, enfrente de la iglesia.

El templo está dedicado a la Virgen de la Consolación, conocida popularmente como la Virgen Pobre por el estado en el que se encontró durante una excavación en la partida de Benibrahim (antigua alquería musulmana).

Y si la plaza es el lugar de reunión y el corazón del pueblo, el campanario es el vigía y anunciador de noticias. Los toques de campana marcaban el ritmo y las horas, pero también las noticias alegres (nacimientos y bodas), tristes (defunciones) o alarmas (en caso de fuego).

| ENG. | 

There was already a parish in Xaló in 1318, but this church was not finished until 1831. The temple is devoted to Our Lady of Consolation, popularly known as Our Lady of the Poor. 

La resina extreta de la planta de l'encens ha sigut  utilitzada al llarg de la història, i per moltes religions, com una aroma mística que ajuda a la concentració i a la meditació. L'olor característica associada als temples cristians, ens faria capaços de saber on estem només amb l'olfacte. 

La resina extraída de la planta del incienso ha sido  utilizada a lo largo de la historia, y por muchas religiones, como un aroma mítico que ayuda a la concentración y a la meditación. El olor característico asociado a los templos cristianos, nos permite saber dónde estamos solo con el olfato. 

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.