top of page

Camino de los bandoleros | The bandit's route

bandolers.jpg_1140904752.jpg
cova garganta ajuntament face.jpg

Bandoler amb el típic trage i vista de la Cova de la Garganta | Bandolero con el típico traje y vista de la Cueva de la Garganta | Bandit with the typical costume and view of the Cueva de la Garganta

| VAL. | 

Durant els segles XVI, XVII i XVIII el bandidatge valencià va viure el seu punt àlgid i perdurà fins finals del XIX principis del XX amb menys força. Per molts camins i rutes comercials podries trobar-te amb algun d'aquests personatges. L'origen d'aquests bandolers el trobem en el mal estar social provocat per un règim senyorial abusiu i fortament establert que castigava al camperolat i a les classes més baixes, empobrint-les i obligant-les a viure en una injustícia social massa freqüent. 

A la Marina Alta es coneix un grup, de finals del segle XIX, anomenats <<Els segrestadors de la Marina>> que protagonitzaren nombrosos segrests i atacs violents. Un dels caps d'aquesta quadrilla era Josep Tomàs Garcia i se'l coneixia per La Tona. El poble de Senija coneix ben bé aquest personatge ja que un dels refugis on s'amagava per realitzar els seus atacs s'ubica en el mateix terme, es tracta de la Cova de la Garganta, una xicoteta cavitat pròxima, a la que per aquells temps, era una coneguda ruta comercial.

 

Actualment l'Ajuntament de Senija junt al Club de Muntanya Margalló i la FEMCV han organitzat una marxa senderista, anomenada "El camí dels bandolers" que segueix aquesta ruta a mode de recordatori d'una part important de la història del seu poble. 

logos i dibuixos (1).png

| CAS.|

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII el bandidaje valenciano vivió su punto álgido y perduró hasta finales del XIX principios del XX con menos fuerza. Para muchos caminos y rutas comerciales podrías encontrarte con alguno de estos personajes. El origen de estos bandoleros lo encontramos en el malestar social provocado por un régimen señorial abusivo y fuertemente establecido que castigaba al campesinado y las clases más bajas, empobreciéndose las y obligándolas a vivir en una injusticia social demasiado frecuente

 

En la Marina Alta se conoce un grupo, de finales del siglo XIX, llamados << Los secuestradores de la Marina >> que protagonizaron numerosos secuestros y ataques violentos. Uno de los cabecillas de esta cuadrilla era José Tomás García y se le conocía por La Tona. El pueblo de Senija conoce bien este personaje ya que uno de los refugios donde se escondía para realizar sus ataques se ubica en el mismo término, se trata de la Cueva de la Garganta, una pequeña cavidad próxima, en la que por aquellos tiempos, era una conocida ruta comercial.

Actualmente el Ayuntamiento de Senija junto al Club de Montaña Margalló y la FEMCV han organizado una marcha senderista, llamada "El camino de los bandoleros" que sigue esta ruta a modo de recordatorio de una parte importante de la historia de su pueblo.

| ENG.|

Valencian banditry peaked during the 16th, 17th and 18th centuries, though it lasted until the end of the 19th/beginning of the 20th centuries though with less intensity. You might have come across one of these characters on many roads and trade routes. These bandits emerged from the social unrest caused by an abusive and strongly established lordly regime that punished the peasantry and the lower classes, improverishing them and forcin them to live under a regime of constant social injustice.

 

At  the end of the 19th century, a group from Marina Alta called "Los secuestradores de la Marina" (The Marina kidnappers)  is known to have carried out numerous kidnappings and violent attacks. One of the leaders of this group was José Tomás García and he was known as" La Tona". The town of Senija is more than familiar with this character, as one of the shelters where he did to carry out his attacks is located  in the same area. It is the Cueva de la Garganta, which, in those times, was a well-known commercial route. 

 

Now, the Senija Town Hall, together with the Margalló Mountain Club and the FEMCV, has organised a walking tour, called "El camino de los bandoleros" (the bandit's route ), which follows this route as a reminder of an important part of the history of the town.  

bottom of page