top of page

Río |River

Riu_Gorgos,_engolidor.JPG
riu_Xaló_a_Murla_wikilok.jpg
Riu_Gorgos_amb_Xàbia_al_fons.jpg

| VAL. | Amb 55 km de recorregut el Riu Xaló/Gorgos, és un dels eixos transversals de la comarca de la Marina Alta. Des del seu naixement al pla de Petracos a Castell de Castells fins a Xàbia on desemboca a la mediterrània, ha anat abastint al llarg de la història a les nombroses poblacions que formen part de la Vall del Pop. Fins a Lliber serà anomenat Riu Xalò i a partir d'aquest poble rebrà el nom de Riu Gorgos.

Gràcies a les seues aigües, sobretot en èpoques d'intenses pluges, s'han pogut desenvolupar tota classe d'activitats, entre elles l'agricultura. Al poble de Murla, durant molt de temps, el paisatge principal agrícola foren les vinyes per a la producció de panses, però igual que la resta de pobles de la Vall del Pop anaren abandonant-se davant les plagues que assoliren aquest cultiu durant les primeres dècades del segle XX. Així i tot, encara podem gaudir d'algunes plantacions de vinyes però ja entremesclades amb el popular cultiu del taronger, que durant les èpoques de floració plena l'ambient d'una olor embriagadora.

| CAS. | Con sus 55 km de recorrido el Río Xaló o Gorgos, es uno de los ejes transversales de la comarca de la Marina Alta. Desde su nacimiento en el pla de Petracos en Castell de Castells hasta Xàbia dónde desemboca en el Mediterráneo, ha ido abasteciendo a lo largo de la historia a las numerosas poblaciones que forman parte de la Vall del Pop. Hasta Lliber se le llamará Río Xaló y a partir de este pueblo recibirá el nombre de Río Gorgos.

Gracias a sus aguas, sobretodo en épocas de intensas lluvias, se han podido desarrollar toda clase de actividades, entre ellas la agricultura. En el pueblo de Murla, durante mucho tiempo, el paisaje principal agrícola fueran las viñas para la producción de pasas, pero al igual que el resto de pueblos de la Vall del Pop fueron abandonándose frente las plagas que asolaron este cultivo durante las primeras décadas del siglo XX. Así y todo, aún podemos disfrutar de algunas plantaciones de viñas pero ya entremezcladas con el popular cultivo del naranjo, que durante las épocas de floración llena el ambiente de un magnífico olor a azahar.

azahar lliure.jpg
logos i dibuixos.png
logos i dibuixos.png

La flor del taronger |Azahar

La flor del naranjo | Azahar

Orange blossom | Azahar

| ENG. |

With the length of 55km, the Gorgos river is one of the transversal axis of La Marina Alta. From its birth in Pla de Petracos in Castell de Castells to Xàbia, where it leads in to the Mediterranean, it has been supplying throughout the history the different villages that are part of the Vall del Pop. Until Lliber it will be called Xalò river and from here it will be called Gorgos river. 

Thanks to its waters, especially on heavy rain times, it has been possible to develop all kind of activities, including agriculture. In Murla, for a long time, the main agricultural landscape has been the vineyards for the production of raisins, but like at the other villages of the Vall del Pop they were abandoned due to the different plagues than reached this crop during the first decades of the twentieth century. However we can still enjoy some vineyards but mixed with the cultive of orange trees, which during the flowering season they bring an amazing smell.

logos i dibuixos.png
logos i dibuixos.png

El passeig per la ribera del riu Xaló/Gorgos  ens brinda diferents sorolls de la natura

El paseo por la ribera del río Xaló/Gorgos nos brinda multitud de sonidos de la naturaleza

Walking along the banks of the river Xaló/Gorgos, we are met with a variety of nature sounds.

Ocells de ribera - Pajáros de ribera
00:0000:00
Falcó pelegrí - Halcón peregrino
00:0000:00
Aigua per una sèquia - Agua por una acequia
00:0000:00
logos i dibuixos.png

Mira com s'ha regat la vinya fins fa ben poc

Mira como se ha regado la viña hasta hace poco

See how the vineyard has been watered until very recently.

bottom of page