Río | River

Soroll de ribera | Sonido de ribera | Sound of riverside

| VAL. | El Riu Xaló/Gorgos, és un dels eixos transversals de la comarca de la Marina Alta, creuant-la des de Castell de Castells fins a Xàbia. No debades la conca del riu ha sigut poblada des de la Prehistòria fins als nostres dies, ja que els barrancs i rius funcionaven com a vies de comunicació.

Els rius d'aquest territori s'anomenen Rius-Rambla i només veiem aigua en superfície durant l'època de fortes pluges i gotes fredes.

Ara mateix, ens trobem situats a la conca mitjana d'aquest riu, artèria del poble que visitem, el riu marca la vida, les estacions i el ritme de les coses, un element diferenciador que la gent del poble fa seu fins al punt de canviar el nom del riu per Riu Xaló al seu pas pel municipi.

Un dels elements més característics de les conques de ribera són les xopades. Comunitats riberenques de xops que marquen l’aflorament d’aigües, de vegades subterrànies. És a dir, quan observeu en el paisatge una zona de xops com la que tenim enfront sabreu de l’existència d’un riu, una font o una bassa d’aigua.

Capçalera del riu en època de pluges

Cabecera del río en época de lluvias
Head of the river in the rainy season

| CAS. | El Río Xaló/Gorgos, es uno de los ejes transversales de la comarca de la Marina Alta, cruzándola desde Castell de Castells hasta Xàbia. Por eso la cuenca del río ha sido poblada desde la Prehistoria hasta nuestros días, ya que los barrancos y ríos funcionaban como vías de comunicación.

Los ríos de esta zona se llaman ríos-rambla, y solo vemos agua en superficie durante la época de fuertes lluvias y gota fría.

Ahora mismo, nos encontramos en la cuenca media del río, arteria del pueblo que visitamos, el río marca la vida, las estaciones y el ritmo de vida, un elemento diferenciador que la gente del pueblo hace suyo hasta el punto de cambiarle el nombre al río por el de Xaló, a su paso por el municipio.

Uno de los elementos más característicos de las cuencas de ribera son la choperas. Comunidades ribereñas de chopos que marcan la presencia de agua, ya sea subterránea o no. Es decir, cuando veáis en un paisaje de la zona chopos significará que allí hay una fuente, un río o una balsa de agua.

| ENG. | The Xaló's River is one of the transversal axes of the Marina Alta region, crossing it from Castell de Castells to Xàbia. That is why the river basin has been populated from Prehistory to the present day, since the ravines and rivers functioned as communication channels. The rivers in this area are called rivers-rambla, and we only see water on the surface during the time of heavy rains and cold drops. Right now, we are in the middle river basin, artery of the town we visited, the river marks life, the seasons and the rhythm of life, a differentiating element that the people of the town make their own to the point of changing the name of the River along the Xaló, as it passes through the municipality. One of the most characteristic elements of the river basins are the choperas. Riverside communities of poplars that mark the presence of water, whether underground or not. That is, when you see in a landscape of the poplars area it will mean that there is a fountain, a river or a raft of water. 

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.