top of page

Río | River

Soroll de ribera | Sonido de ribera | Sound of riverside

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

| VAL. | El Riu Xaló/Gorgos, és un dels eixos transversals de la comarca de la Marina Alta, creuant-la des de Castell de Castells fins a Xàbia. No debades la conca del riu ha sigut poblada des de la Prehistòria fins als nostres dies, ja que els barrancs i rius funcionaven com a vies de comunicació.

Els rius d'aquest territori s'anomenen Rius-Rambla i només veiem aigua en superfície durant l'època de fortes pluges i gotes fredes.

Ara mateix, ens trobem situats a la conca mitjana d'aquest riu, artèria del poble que visitem, el riu marca la vida, les estacions i el ritme de les coses, un element diferenciador que la gent del poble fa seu fins al punt de canviar el nom del riu per Riu Xaló al seu pas pel municipi.

Un dels elements més característics de les conques de ribera són les xopades. Comunitats riberenques de xops que marquen l’aflorament d’aigües, de vegades subterrànies. És a dir, quan observeu en el paisatge una zona de xops com la que tenim enfront sabreu de l’existència d’un riu, una font o una bassa d’aigua.

| CAS. | El Río Xaló/Gorgos, es uno de los ejes transversales de la comarca de la Marina Alta, cruzándola desde Castell de Castells hasta Xàbia. Por eso la cuenca del río ha sido poblada desde la Prehistoria hasta nuestros días, ya que los barrancos y ríos funcionaban como vías de comunicación.

Los ríos de esta zona se llaman ríos-rambla, y solo vemos agua en superficie durante la época de fuertes lluvias y gota fría.

Ahora mismo, nos encontramos en la cuenca media del río, arteria del pueblo que visitamos, el río marca la vida, las estaciones y el ritmo de vida, un elemento diferenciador que la gente del pueblo hace suyo hasta el punto de cambiarle el nombre al río por el de Xaló, a su paso por el municipio.

Uno de los elementos más característicos de las cuencas de ribera son la choperas. Comunidades ribereñas de chopos que marcan la presencia de agua, ya sea subterránea o no. Es decir, cuando veáis en un paisaje de la zona chopos significará que allí hay una fuente, un río o una balsa de agua.

Capçalera del riu en època de pluges

Cabecera del río en época de lluvias
Head of the river in the rainy season

| ENG. | 

The Xaló/Gorgos river, is one of the transversal axes of the Marina Alta region, crossing from Castell de Castells to Xàbia. That is why the river basin has been populated from prehistory to the present day, as the ravines and rivers served as communication channels.

The rivers in this area are called rios-rambla, and we only see surface water during the rainy season and 'gota frio' (a period of heavy rains).

Right now, we are in the middle basin of the river, an artery of the town we are visiting. The river represents life, the seasons and the rhythm of life.  It is a differentiating element that the people of the village make their own by changing the name of the river to that of Xaló, for its passage through the municipality.

One of the most characteristic elements of the river basins are the poplar groves. Poplar groves mark the presence of water, whether underground or not.  When you see poplars in the landscape, it will mean that there is a spring, a river or a reservoir of water.

Castell de Castells

Castell de Castells

Llíber

Llíber

Xaló

Xaló

Xaló

Xaló

Gata de Gorgos

Gata de Gorgos

Xàbia

Xàbia

bottom of page