top of page
Benigembla plano general-3.jpg

| VAL. | 

Benigembla. Beni, en àrab, significa Casa de o Fill de... El que ens diu que aquest poble fou liderat per una persona o família morisca.

Així mateix hi trobem una altra hipòtesi dins del llibre de Severino Giner Guerrion ens diu que el nom de Benigembla podria vindre de Baniambla, nom d'una família àrab relacionada amb la formació de l'alqueria.

Aquest poble ens presenta una peculiaritat en referència a la resta. En tots els documents que parlen de la Marina Alta, sols Benigembla no apareix catalogat amb aquest mateix nom. Sí es parla de topònims menors als seus voltants, o vagament la seua accepció en castellà 'Benichembla' encara que, com indiquen les pintures rupestres del Pla de Petracos, aquestes terres estigueren poblades des de la mateixa prehistòria.

La historia serveix per situar-nos en l'actualitat, marcar un context. Tota aquesta herència és la que ha fet que cadascun dels pobles de la Vall de Pop siga el que és ara en l'actualitat.

| CAS. | 

Benigembla. Beni, en árabe, significa Casa de o Hijo de ... Lo que nos dice que este pueblo fue liderado por una persona o familia morisca. Asimismo encontramos otra hipótesis dentro del libro de Severino Giner Guerrion nos dice que el nombre de Benigembla podría venir de Baniambla ;, nombre de una familia árabe relacionada con la formación de la alquería. Este pueblo nos presenta una peculiaridad en referencia al resto. En todos los documentos que hablan de la Marina Alta, sólo Benigembla no aparece catalogado con este mismo nombre. Sí se habla de topónimos menores a sus alrededores, o vagamente su acepción en castellano 'Benichembla' aunque, como indican las pinturas rupestres del Pla de Petracos, estas tierras estuvieran pobladas desde la misma prehistoria. La historia sirve para situarnos en la actualidad, marcar un contexto. Toda esta herencia es la que ha hecho que cada uno de los pueblos del Valle de Pop sea ​​lo que es ahora en la actualidad.

| ENG. |

Benigembla. Beni, in Arabic, means “house of” or “son of”, what tells us that this town was led by a Moroccan person or family. Following this hypothesis, the book by Severino Giner Guerrion refers to the toponym of Benigembla as derived from Baniambla, the name of an Arab family related to the founding of the town.
It is interesting to note that Benigembla does not apper in the documents including toponyms of La Marina Alta; it does not appear cataloged with its actual name; the town is briefly referred to as Benichembla, the Spanish translation for the Valencian name although these papers talk widely about other smaller towns in the same region and the lands were inhabited from the prehistory, as indicated by the rock paintings in the area of Petracos.
The history provides the context. All this inheritance is what has made each one of the villages of the Valley of Pop be what it is nowadays.

On dormir - Dónde dormir - Where can you sleep?

Si vols conéixer el funcionament de la Ruta amb codis QR - FES CLIC ACÍ

Si quieres conocer el funcionamiento de la Ruta con códigos QR - HAZ CLIC AQUÍ

If you want to know how the route works with QR codes - CLICK HERE

bottom of page