top of page

Molinos harineros | Flour Mills

| VAL. | Són dos els molins fariners hidràulics que es situen al voltant de Llíber, el Molinet de Llíber que rep aquest nom però actualment forma part del terme municipal de Xaló i el Molí Xaraca ja propiament al terme de Lliber. Aquests formen part d'una xarxa molt més àmplia de molins hidràulics que flanquegen les voreres del riu Xaló/Gorgos, des de Castell de Castells, naixement del riu, fins a Xàbia on desemboca hi trobem 15 molins, que en els temps de bonança de pluja aprofitaven les seues aigües, però en temps d'escassetat funcionaven amb una bassa d'acumulació d'aigües. La majoria d'aquests van estar actius fins a mitjans del segle XIX.  Però no sols l'aigua era el motor per a moldre gra, també el vent és un recurs per a utilitzar que ompli els tossals de la plana del Gorgos de molins de vent. A Llíber, compartits amb Benissa, en trobem tres d'aquesta tipologia.

| CAS. | Son dos los molinos harineros que se sitúan alrededor de Llíber, el Molinet de Llíber que recibe este nombre pero actualmente forma parte del término municipal de Xaló y el Molino Xaraca, ya propiamente al término de Llíber. Estos forman parte de una red mucho más amplia de molinos hidráulicos que flanquean las orillas del río Xaló/Gorgos, desde Castell de Castells, nacimiento del río, hasta Xàbia donde desemboca, encontramos 15 molinos, que en los tiempos de bonanza de lluvia aprovechaban sus aguas, pero en tiempos de escasez funcionaban con una balsa de acumulación de aguas. La mayoría de estos estuvieron activos hasta medios del siglo XIX. Pero no solo el agua era el motor para moler grano, también el viento es un recurso para aprovechar que llena las colinas de la llanura de Gorgos de molinos de viento. A Llíber, compartidos con Benissa, encontramos tres edificios de esta tipología.

| ENG. | There are two flour mills located around Llíber, the Molinet de Llíber, which receives this name but is currently part of the municipality of Xaló, and the Molino Xaraca, which is now part of the municipality of Llíber. These form part of a much wider network of watermills that flank the banks of the river Xaló/Gorgos, from Castell de Castells, the source of the river, to Xàbia, where it flows into the sea, we find 15 mills, which in times of good rainfall used its waters, but in times of scarcity they worked with a water accumulation pond. Most of these mills were active until the middle of the 19th century. But it was not only water that was the driving force for grinding grain, wind was also a resource to be harnessed, filling the hills of the Gorgos plain with windmills. In Llíber, shared with Benissa, there are three buildings of this type.

Com fer pa casolà | Como hacer pan casero

Llíber.png
Llíber.png

Funcionament del Molí de vent de Torrevella

Funcionamiento del Molino de viento de Torrevieja 

Functioning of the Torrevieja Windmill 

farina.jpg
Llíber.png

Farina | Harina | Flour

Llíber.png
Llíber.png
bottom of page