The castle

| VAL. | 

El Castellet, també anomenat Castell de Murla o Castell d’Orba, segons diferents documentacions històriques, és un castell construït en època medieval cristiana. El 1289 el rei li concedeix la seua construcció a Berenguer Mercer, senyor de Murla i d’aquestes terres.

 

El Castellet vigilava els accessos a la Vall de Laguar i La Rectoria per avisar en cas de possibles atacs enemics. Berenguer també l’utilitzà com a lloc de  residència personal.

 

Durant el nostre recorregut creuarem camps abancalats de pedra seca amb ametllers, molt típics d’aquesta zona, així com zones de sotabosc mediterrani on podrem contemplar margallons, tradicionalment utilitzats per fer cabassos de palma, i coscollars (carrasques bordes) junt amb la tradicional mata o murta borda.

| CAS.|

‘El Castellet’, también llamado Castillo de Murla o Castillo de Orba, según diferentes documentos históricos, es un castillo construido en época medieval cristiana. El 1289 el rey le concedió su construcción a Berenguer Mercer, señor de Murla y de estas tierras.

 

‘El Castellet’ vigilaba los accesos al Valle de Laguar y La Rectoría, para avisar en caso de posibles ataques enemigos. Berenguer también lo usó como lugar de residencia personal.

 

Durante nuestro recorrido cruzaremos campos abancalados de piedra en seco con almendros, muy típicos de esta zona, así como zonas de sotobosque mediterráneo donde podremos contemplar palmitos, tradicionalmente utilizados para hacer capazos de palma, y coscojas (encinas bordas) junto a la tradicional mata o murta borda.

| ENG.|

‘The Castellet’, also called Murla Castle or Orba Castle, according to different historical documents, is a castle built in medieval Christian times. In 1289 the king granted his construction to Berenguer Mercer, lord of Murla and of these lands.

 

‘The Castellet’ monitored access to the Laguar Valley and the Rectory, to warn in case of possible enemy attacks. Berenguer also used it as a place of personal residence.

 

During our tour we will cross fields of dry stone with almond trees, very typical of this area, as well as areas of Mediterranean undergrowth where we can see palm trees, traditionally used to make palm baskets, and coscojas (holm oaks) next to the traditional bush or dead board.

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.