top of page

Castillo | Castle

7508264_orig.jpg

| VAL. | 

El Castellet, també anomenat Castell de Murla o Castell d’Orba, segons diferents documentacions històriques, és un castell construït en època medieval cristiana. El 1289 el rei li concedeix la seua construcció a Berenguer Mercer, senyor de Murla i d’aquestes terres.

 

El Castellet vigilava els accessos a la Vall de Laguar i La Rectoria per avisar en cas de possibles atacs enemics. Berenguer també l’utilitzà com a lloc de  residència personal.

 

Durant el nostre recorregut creuarem camps abancalats de pedra seca amb ametllers, molt típics d’aquesta zona, així com zones de sotabosc mediterrani on podrem contemplar margallons, tradicionalment utilitzats per fer cabassos de palma, i coscollars (carrasques bordes) junt amb la tradicional mata o murta borda.

| CAS.|

‘El Castellet’, también llamado Castillo de Murla o Castillo de Orba, según diferentes documentos históricos, es un castillo construido en época medieval cristiana. El 1289 el rey le concedió su construcción a Berenguer Mercer, señor de Murla y de estas tierras.

 

‘El Castellet’ vigilaba los accesos al Valle de Laguar y La Rectoría, para avisar en caso de posibles ataques enemigos. Berenguer también lo usó como lugar de residencia personal.

 

Durante nuestro recorrido cruzaremos campos abancalados de piedra en seco con almendros, muy típicos de esta zona, así como zonas de sotobosque mediterráneo donde podremos contemplar palmitos, tradicionalmente utilizados para hacer capazos de palma, y coscojas (encinas bordas) junto a la tradicional mata o murta borda.

| ENG.|

‘The Castellet’, also called  the Castle of Murla or the Castle of Orba, depending on the historical document being referred to, is a castle that was built in the Middle Ages. In 1289, the king granted its construction to Berenguer Mercer, lord of Murla and surrouding lands.

The Castellet watched over the entrances to the Laguar Valley and La Rectoría, to warn of possible enemy attacks. It was also the personal residence of Berenguer.

Along our route we will cross dry stone terraced fields with almond trees, very typical of this area, as well as areas of Mediterranean undergrowth where we will see palm hearts, traditionally used to make palm wicker baskets, and kermes oaks (" encinas bordas") next to the traditional mata or murta borda.

castellet.JPG
bottom of page