Museo abierto en Senija | Senija's open museum 

| VAL. | 

Es tracta d'un museu a l'aire lliure, on els llenços són les façanes de les cases. Aquesta atractiva iniciativa ha fet que tot el poble de Senija s'haja convertit en un gran museu.

Passejant pels carrers podeu trobar fins a deu obres pictòriques on es representen diferents moments de la vida i història de Senija, sent els seus habitants, els seus costums i devocions les que inspiraren gran part d'aquests llenços.

El 2019 es realitzà la tercera edició d'aquest projecte, que des del 2017 va omplint Senija de color i història. A través d'un concurs s'escull als artistes que finalment podran plasmar la seua obra. 

| CAS.|

Se trata de un museo al aire libre donde los lienzos son las fachadas de las casas. Esta atractiva iniciativa ha hecho que todo el pueblo de Senija se haya convertido en un gran museo.

Paseando por sus calles puedes encontrar hasta diez obras pictóricas donde se representan diferentes momentos de la vida e historia de Senija, siendo sus habitantes, sus costumbres y devociones las que inspiraron gran parte de estos lienzos.

En 2019 se realizó la tercera edición de este proyecto, que desde el 2017 va llenando Senija de color e historia. A través de un concurso se escogen los artistas que podrán plasmar su obra.

| ENG.|

It is an open-air museum where canvases are the facades of houses. This attractive initiative has meant that the entire town of Senija has become a great museum.
 

Walking through its streets you can find up to ten pictorial works where different moments of Senija's life and history are represented, with its inhabitants, customs and devotions that inspired much of these canvases.

 

In 2019 the third edition of this project was carried out, which since 2017 Senija has been filling in color and history. Through a contest, the artists who can capture their work are chosen.

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.