Fachadas modernistas | Modernist Façades

| VAL. | 

El modernisme és un moviment arquitectònic internacional que es donà a finals del s.XIX i principis del s.XX.

Aquest estil utilitzava elements vegetals i orgànics com a font d'inspiració. Els grans centres internacionals del modernisme europeu foren Barcelona i Viena.

No obstant València i Alcoi també esdevingueren centres importants de l'arquitectura modernista.

A més a més, en aquells anys l'agricultura visqué un dels moments d'auge, en gran part per la taronja, i va permetre que en molts dels nostres pobles aparegueren cases de mides gens menyspreables seguint aquests estils arquitectònics.

És molt habitual que aquest modernisme popular es mescle amb elements de tall clàssic com pilastres i columnes, però sobretot destaquen les reixes i balcons de forja amb elements decoratius vegetals.

| CAS. | 

El modernismo es un movimiento arquitectónico internacional que se dio a finales del siglo XIX y principios del s.XX.

Este estilo utilizaba elementos vegetales y orgánicos como fuente de inspiración. Los grandes centros internacionales del modernismo europeo fueron Barcelona y Viena.

No obstante, Valencia y Alcoy también se convirtieron en centros importantes de la arquitectura modernista.

Además, en aquellos años la agricultura vivió uno de los momentos de auge, en gran parte por la naranja, y permitió que en muchos de nuestros pueblos aparecieron casas de medidas nada despreciables siguiendo estos estilos arquitectónicos.

Es muy habitual que este modernismo popular se mezcle con elementos de corte clásico como pilastras y columnas, pero sobretodo destacan las rejas y balcones con elementos decorativos vegetales.

| ENG. | 

Modernism was a movement in the arts in the first half of the 20th century. Vienna and Barcelona count with the most known buildings, but there is also great evidence of Modernism in Valencia and Alcoi.

© 2018 #VadeSentits. Creat per Arrels Marinades.

Totes les imatges són propietat dels seus autors. Creative Commons Licence.