top of page

| VAL. |  Va de sentits. Una forma diferent de passejar pels nostres pobles. A través dels codis QR podràs gaudir de la nostra Vall com un Museu interactiu a l'aire lliure. 

Descobreix la zona escoltant el patrimoni cultural, tastant el paisatge o palpant els nostres costums.

Perquè la història no només es llegeix als llibres, també es pot viure amb els 5 sentits. Entra i gaudeix la Vall de Pop. #VadeSentits

| CAS. |  Va de sentidos. Una forma diferente de pasear por nuestros pueblos. A través de los códigos QR podrás disfrutar nuestro valle como un Museo interactivo al aire libre.

Descubre la zona escuchando el patrimonio cultural, degustando el paisaje o palpando nuestras costumbres. 

Porqué la historia no se lee solo en los libros, también se puede vivir con los 5 sentidos. Entra y disfruta el Vall de Pop. #VadeSentits

INICI

| ENG. |  Go with your senses. A different way of walking through our villages. Through using the QR codes you can enjoy our valley as an interactive outdoor museum.

Discover the area by listening to the cultural heritage, tasting the landscape or feeling our customs. 

Because history is not only read in books, it can also be lived through the five senses.  Come in and enjoy the Vall de Pop. # VadeSentits

1.Un dispositiu mòbil amb connexió a internet (Telèfon o tablet)

Un dispositivo móvil con conexión a internet (Teléfono o tablet)

A mobile device with internet connection (Phone or tablet)

2.Una APP lector Codis de barres

Una APP lector Código de barras

A barcode reader APP

3.Ganes de passejar i descobrir

Ganas de pasear y descubrir

Enthusiasm to walk and discover

+info

Tourist Info Vall de Pop

Passeig/Paseo Alameda s/n. 
03727 - Xaló (Alacant)
Tel. (0034) 966480522
valldepop@touristinfo.net 
www.valldepop.es
Facebook: turismo.valldepop

Drets i obligacions del turista: 

http://valldepop.es/derechos-y-obligaciones-del-turista/

   

bottom of page